Newsy

Trójmiejski Standard Usług Opiekuńczych


W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej Sopotu, Gdyni i Gdańska podpisali porozumienie w sprawie opracowania Trójmiejskiego Standardu Usług Opiekuńczych. Wypracowanie wspólnych i jasnych zasad ma na celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych: starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych w miejscu ich zamieszkania.

Intencją sygnatariuszy porozumienia jest stworzenie osobom niesamodzielnym odpowiednich warunków życia, które pomogą tym osobom jak najdłuższej przebywać we własnym środowisku lokalnym. Dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Sopocie, Gdyni i Gdańsku w obecności Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Hanny Zych-Cisoń podpisali porozumienie w sprawie opracowania Trójmiejskiego Standardu Usług Opiekuńczych.

To ważny moment – podkreślała Pani Wicemarszałek, porozumienie trzech ośrodków jest dowodem na poszukiwanie kompleksowych rozwiązań w zakresie wsparcia osób starszych i niesamodzielnych. Gratuluję pomysłu – dodał Władysław Kanka – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W skali kraju standardy usług opiekuńczych nie są doprecyzowane i każdy samorząd dostosowuje je do własnych potrzeb i możliwości. Cieszę się, że w Trójmieście obserwujemy jednolity kierunek działania w tym zakresie. 

Z usług opiekuńczych czyli pomocy świadczonej w domu osoby niesamodzielnej w województwie pomorskim korzysta 6,5 tys. osób, w samym tylko Trójmieście ponad 2,5 tys. Ze względu na starzenie się społeczeństwa, rośnie zapotrzebowanie na tę formę wsparcia. Coraz więcej osób osiąga sędziwy wiek (powyżej 80 lat), który charakteryzuje się znacznym pogorszeniem stanu zdrowia, wymagającym opieki ze względu na brak możliwości samodzielnego zaspokajania codziennych podstawowych potrzeb, np. przygotowanie posiłku, sprzątanie, zakupy czy pomoc przy czynnościach higienicznych.

Dla osób starszych ważne jest, aby mogły jak najdłużej pozostać we własnym domu, w środowisku które znają – podkreślała Anna Jarosz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Jakość opieki nad osobami starszymi to jakość ich życia, dlatego chcemy w Trójmieście budować kolację na rzecz osób niesamodzielnych i zadbać o dobrą jakość usługi świadczonej w miejscu zamieszkania. W Sopocie od kilku lat realizujemy lokalny program wsparcia osób objętych usługami opiekuńczymi. W naszym mieście przybywa osób w wieku emerytalnym, które stanowią obecnie 25 % mieszkańców, stąd problemy osób starszych są nam szczególnie bliskie.
 
W Trójmieście usługi opiekuńcze zlecane są najczęściej organizacjom pozarządowym, które niejednokrotnie współpracują z dwoma lub trzema MOPS-ami. Wyznaczenie i zastosowanie wspólnych standardów, m.in. niezbędnych kwalifikacji opiekunki, określenie warunków i zakresu świadczenia usługi, wymagań wobec organizatorów usług, wpłynie na poprawę jakości życia osób niesamodzielnych, dodała Katarzyna Stec (z-ca dyrektora gdyńskiego MOPS-u). Najważniejsze jest dostosowanie wsparcia do potrzeb osób starszych – podsumowała Anna Sobota – z-ca dyrektora gdańskiego MOPS-u.

Rozpoczynamy współpracę w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym ale widzimy więcej wspólnych obszarów działania. Możemy wykorzystać nawzajem swoje doświadczenia i wspólnie szukać rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Trójmiasta.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są obowiązkowym zadaniem gminy, zdefiniowanym w ustawie o pomocy społecznej w art. 50 jako pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zalecona przez lekarza pielęgnacja oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Agnieszka Niedałtowska
Specjalista ds. komunikacji zewnętrznej
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
tel. 0 58 551 17 10 w. 51
tel. kom. 609 680 697
fax 0 58 555 04 07
www.mopssopot.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ceny usług opiekuńczych w górę

Ceny usług opiekuńczych w górę

04 lutego 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do Ministerstwa Rodziny i Polityki...»
Kolejne wydłużenie pracy zdalnej i zasiłków opiekuńczych

Kolejne wydłużenie pracy zdalnej i zasiłków opiekuńczych

12 kwietnia 2021      TAGI:         
W dniu 8.04.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia...»
Obawy RPO w sprawie zasiłków opiekuńczych dla rodziców

Obawy RPO w sprawie zasiłków opiekuńczych dla rodziców

26 maja 2020      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwraca uwagę na zmianę przepisów tzw. „specustawy...»
Szkolenia dla Centrów Usług Społecznych

Szkolenia dla Centrów Usług Społecznych

05 października 2021      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników i kandydatów na pracowników...»
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

06 września 2021      TAGI:         
Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach...»
ops-ops » 02 grudnia 2021, 20:49

Dokumenty do dodatku

anna anna anna » 02 grudnia 2021, 20:39

wywiad+ pomost

Gopsik2121 » 02 grudnia 2021, 15:51

dochód z gospodarstwa