Archiwalne

WIELKOPOLSKA: Kurs samoobrony. Warsztaty WenDo

Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od lipca 2011 roku do realizacji szkoleń w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny.

W ramach realizowanego projektu Firma PROSPERA Consulting przeprowadzi szkolenia pt: „KURS SAMOOBRONY – warsztaty WenDo” (3 dni – łącznie 21 godzin zajęć).

Szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Celem szkolenia jest nauka pozytywnych i skutecznych zachowań społecznych, zwiększanie poczucia sprawstwa, podniesienie poczucia bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej, poznanie podstawowych technik samoobrony oraz nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:

– Zajęcia teoretyczne: psychologiczne podstawy samoobrony, przemoc ze względu na płeć, eskalacja i deeskalacja konfliktów, zasady prowadzenia rozmów, negocjacje, komunikacja: podstawowe elementy, rodzaje, techniki, doświadczenia uczestników związane z przemocą, poczucie własnej wartości jako wartość kluczowa;
– Ćwiczenia praktyczne: zapobieganie napaści, własna siła fizyczna i psychiczna jako metoda obrony w sytuacji zagrożenia, metody relaksacji, podstawowe techniki samoobrony, ćwiczenie zachowań asertywnych w pracy pracownika socjalnego.

Szkoleniem w formie bezpłatnych, trzydniowych warsztatów, prowadzonych w grupach ok. 20 osobowych, objętych będzie ogółem 200 uprawnionych uczestników z całego województwa wielkopolskiego.

Miejscem szkolenia będzie:
ATRIUM Centrum Konferencyjno-Bankietowe, Puszczykowo, ul. 3-go Maja 42a, tel. 61 898 30 60, www.atriumhotel.com.pl. Istnieje możliwość samodzielnego dojazdu pociągiem – do stacji PKP Puszczykówko, znajdującej się około 450m od ośrodka szkoleniowego.

Zwracamy się do Państwa z ofertą szkolenia w następujących terminach (do wyboru):

I edycja: 25-27.07.2011,
II edycja: 01-03.08.2011,
III edycja: 01-03.08.2011,
IV edycja: 03-05.08.2011,
V edycja: 03-05.08.2011,
VI edycja: 08-10.08.2011,
VII edycja: 08-10.08.2011,
VIII edycja: 17-19.08.2011,
IX edycja: 17-19.08.2011,
X edycja: 22-24.08.2011,
XI edycja: 22-24.08.2011.

Pracowników i wolontariuszy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej JOPS oraz NGO\’s zainteresowanych w/w szkoleniem prosimy o pilne wypełnienie, a następnie przesłanie faxem na nr faxu 58 320 89 57 (i/lub – w formie skanów – e-mailem, na adres: [email protected]) oraz niezwłocznie – również listownie (priorytetem) na adres: 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18 kl. 4 lok. 55 następujących dokumentów:

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, DRUKU ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU oraz ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA (dokumenty te dostępne są do pobrania na stronie www.prospera.pl).

O udziale w szkoleniu decyduje spełnianie warunków udziału (regulamin dostępny na stronie www.rops-wielkopolska.poznan.pl), zadeklarowanie osobistego udziału w całości szkolenia, na którego termin zakwalifikuje się Uczestnik oraz kolejność zgłoszeń! Na ostateczną listę uczestników wpisane będą tylko osoby, które dostarczą komplet wypełnionych w/w dokumentów w oryginale.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub e-mailem przez przedstawiciela firmy PROSPERA Consulting.

UWAGA!
Brak bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu Uczestnika na cykl szkoleniowy jest równoznaczny z brakiem zakwalifikowania się Uczestnika.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszą firmą:
PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska tel.: 58 320 89 56, kom. 601 91 05 09 (także w godzinach popołudniowych), fax:. 58 320 89 57, e-mail: [email protected] strona internetowa: www.prospera.pl

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

– transport uczestników poszczególnych edycji warsztatów z Poznania do miejsca szkolenia (odbiór uczestników poszczególnych edycji szkoleń nastąpi w dniu ich rozpoczęcia o godz. 10.00 sprzed Budynku Delta – ul. Towarowa 35 w Poznaniu) i w drodze powrotnej z miejsca szkolenia do Poznania,

– zakwaterowanie,

– wyżywienie,

– komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia poprowadzą certyfikowane trenerki WenDo!
Więcej o metodzie WenDo: www.wendo.org.pl

Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania
z proponowanego praktycznego szkolenia!

Z wyrazami szacunku

Renata Kaczyńska-Maciejowska
Dyrektor Zarządzający
PROSPERA Consulting
www.prospera.pl
(58)320-89-56
(601)91-05-09

oprac. ops.pl angoc

Komentarze WIELKOPOLSKA: Kurs samoobrony. Warsztaty WenDo (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna