Archiwalne

Szkolenie nt. zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych

Oświadczenia zamiast zaświadczeń – wchodzące w życie 1 lipca 2011r. zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów"

04.07.2011r. – TORUŃ
05.07.2011r. – OLSZTYN

WYKŁADOWCA: Pan Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakresie przepisów w/w ustawy, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – wchodzi 1 lipca 2011 r.
•zmiany w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w wyniku których osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne będą mogły składać oświadczenia zamiast wymaganych obecnie zaświadczeń
•zmiany w art. 15 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wyniku których osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą mogły składać oświadczenia zamiast wymaganych obecnie zaświadczeń
•zaświadczenie czy oświadczenie – kto decyduje
•weryfikacja oświadczeń – obowiązek czy możliwość
•konsekwencje złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
•konsekwencje złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą na gruncie kodeksu karnego

II. Bieżąca realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w szczególności:
•katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, tj. osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z przepisami Krio
•okres na który przyznawane są świadczenia rodzinne, w szczególności świadczenia uzależnione od niepełnosprawności – art. 24
•ograniczenie możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności – art. 17 ust. 1a
•świadczenie pielęgnacyjne dla rolników
•zasady opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
•wywiad u osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne
•najbliższe zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych – znajdujący się w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk sejmowy nr 3897)
•odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych

III. Bieżąca realizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w szczególności:
•działania organu właściwego dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
•ustanowienie przedstawiciela do doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
•postępowanie w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje za granicą
•wydawanie decyzji dla dłużnika w sprawach zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i ich egzekucja
•umorzenia należności dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
•nienależne świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku otrzymania alimentów przez wierzyciela w okresie otrzymywania świadczeń z FA – art. 2 pkt 7 lit. d ustawy,
•zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej
– obowiązki organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela
•zmiana wysokości zasądzonych alimentów, a zmiana wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego
•najbliższe zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– znajdujący się w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk sejmowy nr 3897)
•odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

IV.Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje

Zapraszamy

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie nt. zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»