Newsy

Demokracja w Chinach?


100 milionów Chińczyków zerwało wszelkie więzi z KPCh.

Historyczne wydarzenie będące kamieniem milowym osiągniętym w Chinach, na pewno nie jest okazją do świętowania dla Komunistycznej Partii Chin (KPCh). W przeszłych latach, pokojowy ruch ciągle zyskiwał na sile i stopniowo wzrastał – ruch, który zachęca chińczyków do zerwania wszelkich więzi z partią komunistyczną. W ubiegłym tygodniu, ruch osiągnął epokowy moment – 100 mln wypisanych osób.

"Posiadanie 100 mln chińskich obywateli, którzy zerwali więzi z Partią Komunistyczną Chin jest okazją do świętowania i kamieniem milowym w chińskiej historii", mówiła podczas konferencji prasowej Yi Rong, przewodnicząca Globalnego Centrum do Występowania z Partii Komunistycznej Chin z siedzibą w Nowym Jorku.

"To bardzo znaczące zarówno dla teraźniejszych i przyszłych Chin, jak również dla wkroczenia w przyszłości wolną od terroru narzucanego przez reżim komunistyczny", powiedziała Yi Rong.

W Chinach znany jako Tuidang, ruch pozwalający Chińczykom na wypisanie się z partii rozpoczął się w późnym 2004 roku, po opublikowaniu Dziewięciu Komentarzy na Temat Partii Komunistycznej przez globalną organizację medialną – The Epoch Times.

Dziewięć Komentarzy jest serią wydawniczą, która opisuje detale historii KPCh, praw człowieka i epizody terroru takie jak Rewolucja Kulturalna, Wielki Skok, Masakra na Placu Tiananmen i prześladowanie duchowej dyscypliny Falun Gong –  tematy które są błędnie interpretowane lub ignorowane pod nieustającą cenzurą i propagandą komunistycznego reżimu.

Piąty komentarzy "O zmowie Jiang Zemina z Komunistyczną Partią Chin, by prześladować Falun Gong" opisuje w szczegółach motywy rozpoczęcia największych w czasach obecnych prześladowań wobec 100 milionów praktykujących Falun Gong, którzy stanowią największą spośród prześladowanych grup. Praktykujący Falun Gong są współczesnym i bardzo dobrze udokumentowanym przykładem na okrucieństwo i bestialstwo KPCh.

Publikacja rozprzestrzeniana do Chin poprzez fax, pocztę elektroniczną i tradycyjną, wywołała przeogromną falę listów do chińskiej edycji The Epoch Times od czytelników, którzy chcieli zerwać wszelkie więzi z KPCh i organizacjami powiązanymi jak Liga Młodzieży Komunistycznej i Młodzi Pionierzy.

Szacuje się że co najmniej 700 mln Chińczyków należy do przynajmniej jednej z powyższych trzech grup.

"Te 100 milionów ludzi obejmują wszystkie grupy społeczne, od najwyższych takich jak kadra wojskowa czy urzędnicy państwowi, aż do niższych jak wieśniacy i studenci, przenikając wszystkie klasy społeczne", dodała Yi.

Mieszkanka północno-wschodnich Chin z prowincji Liaoning Li Yumei wyrzekła się przynależności do Ligi Młodzieży i Młodych Pionierów 4 sierpnia:

"Po przeczytaniu Dziewięciu Komentarzy na Temat Partii Komunistycznej, to było jakbym obudziła się z iluzji", powiedziała Li w swoim oświadczeniu. "Podczas rządów trwających ponad sześćdziesiąt lat [KPCh] zawsze postrzegała ludzi jako niewolników, którzy mogą być wykorzystywani w każdym czasie i na wszystkie sposoby. Używała przebiegłych słów by zwabić nas podczas dzieciństwa do przyłączenia się do partyjnych organizacji takich jak Liga Młodzieżowa czy Młodzi Pionierzy – czegoś, do czego mam największy żal".

"By zerwać więzi z kłamstwami, praniem mózgu i kontrolą umysłową złowrogiej partii, w imię wolności i demokracji, dla ludzi którzy chcą mieć możliwość podejmowania własnych decyzji, chciałabym uroczyście odstąpić z Ligi Młodzieżowej i Młodych Pionierów". 

Li Dayong, dyrektor wykonawczy Globalnego Centrum do Występowania z Partii Komunistycznej Chin powiedział że takie oświadczenia są częścią "wojny pomiędzy dobrem i złem".

Senat Stanów Zjednoczonych podjął przewodnią rolę poprzez uchwalenie ponadpartyjnej rezolucji uznającej ruch Tuidang. Li powiedział że rezolucja reprezentuje poparcie międzynarodowej społeczności dla ruchu Tuidang. 

Podczas gdy Tuidang bezwarunkowo wspiera przemianę w Chinach, nie oferuje w zamian politycznej recepty i jest rozumiany zarówno przez działaczy czy uczestników w niego zaangażowanych, jako duchowe i etyczne przebudzenie niż polityczna rewolucja.

Sam ruch nie jest zwolennikiem obalenia Komunistycznej Partii Chin, a raczej wzywa Chińczyków do podjęcia świadomej separacji pomiędzy przyszłością Chin a KPCh. Chińczycy, którzy mieli odwagę odeprzeć kłamstwa i przemoc wrodzone w rządy KPCh są często chętni do pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o Tuidang, nawet w obliczu niebezpieczeństwa narzucanego przez reżim.

"Myślę że te 100 milionów ludzi, którzy już wypisali się z KPCh wytworzą efekt kuli śnieżnej", powiedziała Yi. "Myślę że w niedalekiej przyszłości, Chiny ujrzą bardzo dużą zmianę społeczną, która będzie wspierana przez wszystkich dobrych ludzi na świecie".

Centrum Informacyjne Falun Dafa
, jest założoną w 1999 r. organizacją z siedzibą w Nowym Jorku, której zadaniem jest dokumentowanie mających miejsce w Chińskiej Republice Ludowej, przypadków łamania praw człowieka wobec członków Falun Gong (Falun Dafa). W lipcu 1999 r. dyktatorska partia komunistyczna, rozpoczęła bezprawną kampanię aresztowań, przemocy i propagandy w celu "wykorzenienia" apolitycznej praktyki. Uważa się, że niektórzy z przywódców chińskiego rządu, obawiali się rosnącego oddziaływania tej praktyki na społeczeństwo, w sytuacji uprawiania jej przed blisko 100 milionów osób. Efektem nasilającej się akcji przemocy i powiększającego się jej zasięgu, miliony zostało zatrzymanych lub zesłanych do obozów pracy. Centrum Informacyjne potwierdziło szczegóły ponad 3400 przypadków śmierci i ponad 85,000  przypadków tortur w aresztach. Faktyczna liczba zamordowanych, włączając w to odbywającą się na ogromną skalę grabież organów od żywych praktykujących, jest niemożliwa do ustalenia. Falun Gong jest praktyką czigong wywodzącą się ze szkoły buddyjskiej, która opiera się na starożytnej tradycji doskonalenia ciała i umysłu dla osiągnięcia zdrowia i rozwoju duchowego.

Tomasz Kowalski, tel. 516 189 514,
Centrum Informacyjne Falun Dafa
ul. Złotego Smoka 20/21
02-202 Warszawa
www.faluninfo.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Federacja składa dalsze uwagi

Federacja składa dalsze uwagi

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej złożyła...»
UODO o dronach

UODO o dronach

19 listopada 2021      TAGI:         
Coraz powszechniejsze w przestrzeni publicznej stało się wykorzystywanie, w tym przez...»
Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu

18 listopada 2021      TAGI:      
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkuje wzrostem całkowitych kosztów pracy....»
Wydłużenie ważności Unijnych Certyfikatów COVID

Wydłużenie ważności Unijnych Certyfikatów COVID

17 listopada 2021      TAGI:         
Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia dotychczasowe certyfikaty COVID będą ważne jeszcze...»
Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

15 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Agnieszka39 » 29 listopada 2021, 14:23

SUO

muusia » 29 listopada 2021, 14:15

SYGNITY PLAN WYPŁAT WSTECZ

ren » 29 listopada 2021, 12:47

zus z-3