Archiwalne

Szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej: 23-27 sierpnia 2011

Szkolenie zaawansowane/doskonalące
z mediacji rodzinnej 23-27 sierpnia 2011

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dniach 23-27 sierpnia 2011 r. w Warszawie. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacjil ub co najmniej 40-godzinny blok zajęć z zakresu mediacji w trakcie studiów oraz dla praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swój warsztat zawodowy. Uczestnicy sierpniowego szkolenia będą mogli skorzystać ze specjalnej, wakacyjnej zniżki.

Cel szkolenia

Przygotować wszechstronnie uczestników do pełnienia roli mediatora w sprawach rodzinnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów rodzinnych, prowadzenia mediacji w sytuacji ostrego konfliktu między małżonkami/rodzicami oraz regulacji prawnych dotyczących spraw rodzinnych. Program szkolenia obejmuje 40 godzin zegarowych – i składa się w głównej mierze z zajęć warsztatowych ( a także wykładów i dyskusji) dotyczących najtrudniejszych sytuacji i problemów w mediacji rodzinnej – m.in. nierównowagi sił stron, impasu, ostrych konfliktów dotyczących opieki i kontaktów z dziećmi, radzenia sobie z emocjami stron, czy ostatnich zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej w Centrum Mediacji Partners Polska.

Zapraszamy szczególnie:

– psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, aplikantów adwokackich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania sporów i pomocy rodzinie.

Metody

Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Termin i miejsce

Szkolenie zaawansowane/doskonalące obejmuje 40 godzin zegarowych – jego najbliższa edycja odbędzie się w dn. 23-27 sierpnia (wtorek – sobota) w Warszawie.

Opłaty

Za szkolenie zaawansowane/doskonalące w dn. 23-27 sierpnia:

Ze specjalną, wakacyjną zniżką 23% od pełnej kwoty 960 zł, czyli opłata za udział w szkoleniu wynosi 740 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 18 sierpnia; po tej dacie obowiązuje cena standardowa 960 zł

W cenę wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników

Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. Skarb mediatora, oraz inne publikacje Centrum Mediacji Partners Polska:
– broszury: "Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu", "49 pytań o mediację rodzinną. Praktyczny przewodnik" oraz "Kłótnia i co dalej. Ćwiczenia pomocne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych",
– plakaty: "Na rodzinne problemy mediacja" i "Gdy zaczynacie dzielić życie".

Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Dodatkowo udostępniamy opracowany w naszym Centrum "Rodzicielski plan wychowawczy", czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami.

Warunki uczestnictwa

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Trenerzy

Głównym trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum

Zaświadczenia

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia – zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia zaawansowanego/doskonalącego

Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Standardy i etyka postępowania mediatora

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej: 23-27 sierpnia 2011 (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»