Archiwalne

Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w 2011r.

WYKŁADOWCA: Naczelnik Wydziału Gospodarki Finansowej RIO. Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmującej całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych. Autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Nowe uregulowania dotyczące inwentaryzacji zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…) z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 861), m.in.:
– grunty, budynki i budowle,
– porównanie z zasobem nieruchomości.
2.Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i innych przepisów.
3.Podstawowe zasady i metody inwentaryzacji.
4.Przygotowanie dokumentów i składników do inwentaryzacji.
5.Spis z natury – istotne zagadnienia.
6.Uzgodnienie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych, kredytów i należności.
7.Inwentaryzowanie pozostałych aktywów i pasywów metodą weryfikacji.
8.Rozliczenie inwentaryzacji.
9.Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
10.Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w 2011r. (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»