Archiwalne

Zadania samorządu gminy i powiatu w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Zadania samorządu gminy i powiatu w kontekście ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej\”. Miejsca szkoleń: KATOWICE, KRAKÓW, RZESZÓW, LUBLIN, WROCŁAW Szkolenie nt.: \”Zadania samorządu gminy i powiatu w kontekście ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej\”

25.04.2012r. – KATOWICE,
26.04.2012r. – KRAKÓW,
10.05.2012r. – RZESZÓW,
11.05.2012r. – LUBLIN,
25.05.2012r. – WROCŁAW,

WYKŁADOWCA:
znany i ceniony trener – szkoleniowiec, główny specjalista w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Prezentuje – zwłaszcza w kontekście zadań samorządu terytorialnego różnych szczebli – nowy system wspierania rodziny i system pieczy zastępczej nad dzieckiem. Posiada 6-letnie doświadczenie akademickie w pracy dydaktycznej oraz doświadczenie w pracy szkoleniowej. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Nowe narzędzia wspierania rodziny a zadania samorządu gminy i powiatu;

2) Kto prowadzi pracę z rodziną w gminie?;

3) Zadania asystenta rodziny i pracownika socjalnego – konflikt czy komplementarność;

4) System rodzinnej pieczy zastępczej – organizator i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

5) Gminne programy wspierania rodziny i powiatowe programy rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej – jak je przygotować;

6) Co dalej z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego;

7) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego a rodzinny dom dziecka;

8) Świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;

9) System instytucjonalnej pieczy zastępczej:
a) nowe zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie placówek,
b) wiek dziecka i liczba dzieci w placówkach w świetle nowych przepisów,
c) nowe typy placówek opiekuńczo-wychowawczych;

10) Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków:
a) przedłużony okres przebywania w pieczy zastępczej,
b) kogo usamodzielniamy na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,a kogo z ustawy o pomocy społecznej;

11) Zasady finansowania systemu pieczy zastępczej:
a)współfinansowanie przez gminę pieczy zastępczej,
b)rządowe programy osłonowe;

12) Nowelizacje ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – czego dotyczą i jakie zmiany przynoszą;

13) Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje z wykładowcą.

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zadania samorządu gminy i powiatu w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»