Archiwalne

Szkolenie ”Ewaluacja jako narzędzie zarządzania zmianą”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w dniach 10-12 października 2011 roku w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu, organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb informacyjnych w kontekście planowania ewaluacji. Podczas szkolenia zostaną omówione zasadnicze kwestie związane z definiowaniem zapotrzebowania na badania społeczne, tworzeniem koncepcji oraz planowaniem badań ewaluacyjnych, a także wykorzystywania ich wyników w procesie podejmowania decyzji.

Szkolenie jest adresowane do pracowników instytucji samorządowych i rządowych z obszaru pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie poprowadzi:

Monika Bartosiewicz-Niziolek – absolwentka Wydziału Psychologii UW, studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE. Ewaluowała projekty i programy realizowane w ramach EQUAL, SPO RZL, POKL, Środków Przejściowych oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współpracując m.in. z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, a także organizacjami pozarządowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu ewaluacji, metod badań społecznych i analizy danych jakościowych. Pełni funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Informacje organizacyjne:
Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12 października 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, ul. Wczasowa 15 A, te. 22/774 87 94.

Organizatorzy zapewniają uczestniczkom/ uczestnikom szkolenia transport na trasie Warszawa – Białobrzegi – Warszawa oraz nocleg i wyżywienie.

Uczestniczkom/uczestnikom szkolenia przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 4 października, informacja o zakwalifikowaniu – 5 października br. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.

Uczestniczki/uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia
dostępne są na stronie www.irss.pl  

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela
Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 105, 106 lub 107

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie ”Ewaluacja jako narzędzie zarządzania zmianą” (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»