Archiwalne

Warszawa. Szkolenie ”Praca z osobami zaburzonymi psychicznie”

Akademia Rozwoju Horyzont Katarzyna Olobry-Księżak serdecznie zaprasza na szkolenie „Praca z osobami zaburzonymi psychicznie – trening umiejętności interpersonalnych oraz zachowań społecznych w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi”. Szkolenie skierowane do:

• pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy,
• pracowników Domów Pomocy Społecznej,
• pracowników Ośrodków Pobytu Dziennego,
• pracowników socjalnych,
• asystentów rodzinnych
• oraz innych placówek zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie na celu merytoryczne przygotowanie kadry opiekuńczej do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

Treść merytoryczna szkolenia zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(§11 pkt 2).

Treść merytoryczna szkolenia:

• Specyfika osób zaburzonych psychicznie.
• Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami psychicznymi.
• Główne deficyty w zakresie umiejętności społecznych i ich konsekwencje dla podopiecznych.
• Specyfika pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
• Trudności w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
• Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i negatywnymi emocjami podopiecznych z uwzględnieniem specyfiki ich choroby.
• Zrozumienie braku motywacji do zmiany u niektórych podopiecznych i sposoby zachęcania ich do pracy nad własnym rozwojem
• Komunikacja opiekuna z podopiecznymi i jej znaczenie w procesie kształtowania umiejętności interpersonalnych oraz społecznych- omówienie zachowań utrudniających kontakt z podopiecznymi.
• Świadomość własnych uczuć w kontakcie z podopiecznym jako czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu oraz wspomagający efektywność pracy.
• Kształtowanie oraz trening pożądanych zachowań społecznych oraz umiejętności interpersonalnych w codziennej pracy z podopiecznymi.

Termin szkolenia: 19-20.XI.2011 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Czas realizacji: 16 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia: cena podstawowa 400 zł
cena promocyjna 370 zł (w przypadku zgłoszenia do 27.X.2011 r.)

W cenę wliczone są: usługa trenerska, baza lokalowa, profesjonalne materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, prezentacja multimedialna, całodniowy serwis kawowy.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz zapisów można uzyskać pod numerem telefonu 691 359 580 lub pod adresem e-mail:
[email protected]  

Serdecznie zapraszamy!

www.akademia-horyzont.com

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Warszawa. Szkolenie ”Praca z osobami zaburzonymi psychicznie” (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»