Archiwalne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR w Gdańsku zaprasza pracowników urzędów gmin, miast, ośrodków pomocy społecznej na szkolenie 24.10.2011 o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

PROGRAM:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– ustalanie dochodu rodziny
– ustalanie przesłanek negatywnych -art.10 ust.2
– wniosek o przyznanie świadczenia alimentacyjnego
– zaświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– nowy okres świadczeniowy
– wstrzymanie wypłaty świadczeń- przesłanki

Zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obowiązek sprawozdawczy

Procedury postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
– przedawnienie roszczenia o ustalenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń i o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
– zasady wydawania decyzji w sprawie ustalenia należności nienależnie pobranych i w sprawie zwrotu należności nienależnie pobranych
– odpowiednie stosowanie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji (zasady wystawiania tytułów wykonawczych, prawidłowe określenie wierzyciela i organu egzekucyjnego, terminy, uprawnienia i obowiązki organu
i wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, środki egzekucyjne stosowane w egzekucji świadczeń alimentacyjnych, koszty postępowania egzekucyjnego, kolejność zaspokojenia z kwot wyegzekwowanych)
– obowiązki dłużnika alimentacyjnego art. 27 ustawy, przesłanki umorzenia należności art. 30 ustawy

Terminy załatwiania spraw wynikające z przepisów kpa oraz przepisów szczególnych
– terminy ogólne załatwiania spraw ustalone w kpa (art.35 kpa)
– zasady przedłużania terminu do załatwienia sprawy art.36 kpa
Postępowanie dowodowe w sprawach o ustalenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– wywiad alimentacyjny
– oświadczenie majątkowe
– zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
– art.108 kpa rygor natychmiastowej wykonalności
– elementy poprawnej decyzji z uwzględnieniem regulacji art.104 i szczególnych zasad ustawy
– uzasadnienie faktyczne i prawne

Decyzje administracyjne w/w sprawach
– zmiana decyzji ostatecznej
– uchylenie decyzji ostatecznej
– stwierdzenie nieważności
Przestępstwo niealimentacji (osoby i organy uprawnione do wszczęcia postępowania, skutki niealimentacji w prawie rodzinnym)
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego przebywającego za granicą
Weryfikacja decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– w trybie postępowania zwyczajnego,
– w trybie postępowania nadzwyczajnego

TERMIN: 24.10.2011
MIEJSCE: GDAŃSK
CENA: 372zł

Zgłoszenia mailem: [email protected]  lub faksem: 58 550 32 39.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefonicznie: 58 550 37 00
Strona Internetowa: www.gdansk.frdl.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?