Archiwalne

”Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego”


Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenie nt. \”Nowe zasady przyznawania od 1 stycznia 2013r. świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy oraz inne zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013r.\”

Miejsca szkoleń:
BIELSKO BIAŁA; ŁÓDŹ; WROCŁAW;
POZNAŃ; TORUŃ; OLSZTYN

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.

\”Nowe zasady przyznawania od 1 stycznia 2013r.
świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy oraz inne zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013r.\”

01.02.2013r. BIELSKO BIAŁA
04.02.2013r. ŁÓDŹ
05.02.2013r. WROCŁAW
06.02.2013r. POZNAŃ
07.02.2013r. TORUŃ
08.02.2013r. OLSZTYN

WYKŁADOWCA:

prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Polityki Rodzinnej, ekspert w zakresie przepisów w/w ustawy, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

– zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

* uzależnienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki
* precyzyjne ograniczenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób spokrewnionych z osobą niepełnosprawną w stopniu dalszym niż pierwszy
* podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
* rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, jako fakultatywne narzędzie weryfikacji prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

– nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy – zasady przyznawania:

* katalog osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego
* rezygnacja z zatrudnienia jako podstawowy warunek uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
* sposób ustalania składu rodziny i kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
* specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę pozostającą w związku małżeńskim
* brak prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w przypadku podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu i inne przesłanki negatywne
* obligatoryjny rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, jako narzędzie weryfikacji prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
* różnice i podobieństwa oraz rozstrzyganie zbiegów prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego

– przepisy przejściowe

* zachowanie do 30 czerwca 2013r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
* procedura wygaszania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego przed 1 stycznia 2013r.
* obowiązki informacyjne nałożone na organ właściwy w związku z wejściem w życie nowych zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz związane z wygaszaniem prawa do świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych na podstawie przepisów dotychczasowych
* nowy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przeznaczony dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – zasady przyznawania i finansowania oraz katalog osób uprawnionych
* przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego z mocą wsteczną – ustalanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po 31 grudnia 2012 r. dla osób, których prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powstało przed 1 stycznia 2013 r.

– inne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

II. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r., poz. 637)

* wydłużenie od 1 stycznia 2013 r. okresu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za kobiety otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
* obowiązek wyrównania przez organ właściwy składek za kobiety uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, którym przed 1 stycznia 2013 r. nie opłacano składek z powodu uzyskania wymaganego stażu ubezpieczeniowego

III. Ustawa z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012r. poz. 1255)

* wprowadzenie od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

IV. Zamiana rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne – zmiany dotychczasowych wzorów wniosków oraz nowe wnioski

V. Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje z wykładowcą.

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego” (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR