Archiwalne

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”Nowe zasady przyznawania od 1 stycznia 2013r. świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenia opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy oraz inne zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013r.\” Miejsce szkolenia: KRAKÓW, RZESZÓW, KIELCE, LUBLIN, WARSZAWA.

\”Nowe zasady przyznawania od 1 stycznia 2013r. świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenia opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy oraz inne zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych wchodzące w życie z dniem
1 stycznia 2013r. \”

TERMINY SZKOLEŃ

KRAKÓW 14.01.2013r.
RZESZÓW 15.01.2013r.
KIELCE 16.01.2013r.
LUBLIN 17.01.2013r.
WARSZAWA 18.01.2013r.

WYKŁADOWCA: prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Polityki Rodzinnej, ekspert w zakresie przepisów w/w ustawy, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013r.:

– zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

uzależnienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki precyzyjne ograniczenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób spokrewnionych
z osobą niepełnosprawna w stopniu dalszym niż pierwszy
podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, jako fakultatywne narzędzie weryfikacji prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

– nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy – zasady przyznawania:

katalog osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego rezygnacja z zatrudnienia jako podstawowy warunek uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego sposób ustalania składu rodziny i kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę pozostającą w związku małżeńskim brak prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w przypadku podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu i inne przesłanki negatywne obligatoryjny rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, jako narzędzie weryfikacji prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego różnice i podobieństwa oraz rozstrzyganie zbiegów prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego

– przepisy przejściowe:

zachowanie do 30 czerwca 2013 r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne procedura wygaszania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego przed 1 stycznia 2013 r. obowiązki informacyjne nałożone na organ właściwy w związku z wejściem w życie nowych zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz związane z wygaszaniem prawa do świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych na podstawie przepisów dotychczasowych nowy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przeznaczony dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – zasady przyznawania i finansowania oraz katalog osób uprawnionych
przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego z mocą wsteczną – ustalanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po 31 grudnia 2012r. dla osób, których prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powstało przed 1 stycznia 2013r.

– inne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych
i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

II. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r., poz. 637)

wydłużenie od 1 stycznia 2013 r. okresu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za kobiety otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne obowiązek wyrównania przez organ właściwy składek za kobiety uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, którym przed
1 stycznia 2013 r. nie opłacano składek z powodu uzyskania wymaganego stażu ubezpieczeniowego

III. Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1255)

wprowadzenie od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

IV. Zamiana rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne – zmiany dotychczasowych wzorów wniosków oraz nowe wnioski.

V.Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje z wykładowcą.strona: www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa