Archiwalne

Studium Reintegracji Społecznej

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym zaprasza na cykl szkolenia zawodowego w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów korekcyjnych, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą. Termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2011. Uczestnicy ponoszą 25% kosztów udziału w szkoleniu.

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie zaprasza do udziału w Studium Reintegracji Społecznej – 250 godzinnym szkoleniu w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów korekcyjnych, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą dla osób zajmujących się zawodowo pracą socjalną, resocjalizacją, terapią uzależnień, pomocą psychologiczną, wychowaniem korekcyjnym i psychoprofilaktyką dzieci, młodzieży i rodzin.

Szkolenie to adresowane jest do pracowników placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kuratorskich, poradni, punktów konsultacyjnych, ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów środowiskowych i innych programów środowiskowych z terenu całego kraju.

Szkolenie prowadzone jest w formie cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Zajęcia Studium poprzedzone są parogodzinnym spotkaniem informacyjnym, które umożliwia podjęcie ostatecznej decyzji o udziale w szkoleniu. Program całego szkolenia obejmuje ponad 250 godzin zajęć w okresie około jednego roku.

Cały program szkolenia przedstawia się następująco:
1. spotkanie informacyjne – (4 godz.),
2. trening negocjacyjny – 4 dni (30 godz.),
3. trening interpersonalny – 7 dni (60 godz.),
4. trening pracy indywidualnej – 7 dni (60 godz.),
5. warsztaty diagnozy problemowej – 6 dni (50 godz.),
6. warsztaty programów korekcyjnych – 6 dni (50 godz.).
łącznie – 30 dni (250 godz.)

Cały cykl obejmuje przygotowanie i preselekcję (poz. 0 i 1), szkolenie właściwe poświęcone optymalizacji funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczestników (poz. 2 i 3) oraz doskonaleniu diagnozy i metodyki pracy (poz. 4 i 5).

Udział w tym szkoleniu wymaga znacznej otwartości i aktywności. Decyzja o jego rozpoczęciu powinna być indywidualna i całkowicie dobrowolna. Szkolenie to stanowi zamkniętą całość i przewidziane jest wyłącznie dla osób gotowych brać udział we wszystkich jego etapach. Szkolenie prowadzone będzie w małych grupach (12-13 osób). W jednej grupie nie mogą uczestniczyć osoby z tej samej placówki.

Absolwenci Studium mogą ubiegać się o certyfikat naszego Towarzystwa w zakresie reintegracji społecznej. Uzyskują też możliwość dalszego szkolenia w ramach prowadzonych przez nasze Towarzystwo Studium Metod Psychokorekcyjnych (250 godz.) oraz Studium Pracy z Rodziną (250 godz.).

Termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2011 r. Ilość miejsc ograniczona.

Program szkolenia oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie http://www.tpp.org.pl/szkolenia.html.

Uczestnicy ponoszą 25% kosztów udziału w szkoleniu.

http://www.tpp.org.pl/szkolenia.html

oprac. ops.pl amgoc

Komentarze Studium Reintegracji Społecznej (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich