Archiwalne

Rachunkowość jednostek systemu pomocy społecznej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza chętnych na szkolenie otwarte: RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ – PRAKTYCZNE WARSZTATY – ZAGADNIENIA WYBRANE. Termin szkolenia: 16 kwietnia 2013r. RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ – PRAKTYCZNE WARSZTATY – ZAGADNIENIA WYBRANE

TERMIN SZKOLENIA: 16 KWIETNIA 2013 R.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do Głównych księgowych, księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest prezentacja wybranych zagadnień w sferze działalności jednostek systemu pomocy społecznej w księgach rachunkowych jak i w sprawozdawczości. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką o charakterze prawnym i księgowym na bazie praktycznych przykładów z jakimi mają do czynienia w swej działalności jednostki systemu pomocy społecznej.

Korzyści: Uczestnicy w ramach prowadzonego szkolenia w formie warsztatów rachunkowości będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu szkolenia.

Program:
1. Kwalifikacja przychodów na kontach: 720, 750, 760 oaz 770 (zyski nadzwyczajne) przychody związane z działalnością w sferze szeroko rozumianej polityki społecznej (od pomocy społecznej do rehabilitacji zawodowej w tym WTZ).
2. Zasady prowadzenia odpisów aktualizujących na koncie 290 ze szczególnym uwzględnieniem roli Komornika w procesie aktualizacji wartości należności;
3. Przychody z tytułu odsetek i innych świadczeń ubocznych związanych z dochodzeniem należności określonych (ustalonych) w drodze decyzji administracyjnej;
4. Przychody a dochody budżetowe w jednostkach systemu pomocy społecznej:
porównanie na potrzeby sprawozdawczości budżetowej oraz Rachunku Zysków i Strat, PRZYKŁADY;
5. Ustalenie należności: co na koncie 221 a co na pozostałych kontach zespołu 2 PRZYKŁADY;
6. Należności jednostek systemu pomocy społecznej w Rb-27s, Rb-N, Rb-ZN w tym zagadnienie należności spornych;
7. Zobowiązania: tytuły oraz przyporządkowanie do odpowiednich kont zespołu 2 w tym zobowiązania na przełomie roku kalendarzowego; Zaangażowanie na koncie 998 i 999;
8. POKL: konta syntetyczne oraz analityka zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, PRZYKŁADY;
9. Wydatki i/lub zakupy inwestycyjne: zasady identyfikacji (czy już „inwestycja” czy też jeszcze „remont” – paragraf 6050, 6060 i/lub 427) PRZYKŁAD;
10. Rozbudowa środka trwałego: zasady identyfikacji poniesionych wydatków, PRZYKŁADY;
11. Wartości prawne i niematerialne: zasady prowadzenia rozliczeń na koncie 020;
12. Ustalanie kosztów na kontach zespołu 4 oraz stronie Wn kont zespołu 7 (konta 751, 761) w tym straty nadzwyczajne;

13. Rozliczanie w księgach rachunkowych zadań zleconych: konta zespołu 2, 4 i 7;
14. Rozliczanie w księgach rachunkowych decyzji administracyjnych i umów dokumentujących to samo zdarzenie gospodarcze, PRZYKŁADY;
15. Pytania i dyskusja.

Wykładowca: Specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Jednostek Systemu Pomocy Społecznej, Placówek Oświatowych, Ośrodków Sportu i Rekreacji, Instytucji Kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Miejsce szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali szkoleniowej biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów11, I piętro, (5 min. drogi od dworca PKP i PKS)

Cena: 350 zł + VAT (23 % lub zw.)*obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasie przerwy. W przypadku realizacji tego szkolenia u Państwa, dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 4 299 zł + VAT (23 % lub zw.)*

*Podstawa zwolnienia z VAT – art.43, ust.1 pkt.29C u.p.t.u.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 KWIETNIA 2013 w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres mailowy [email protected] lub faksem na numer 58 550 32 39. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 58 322 25 35.
www.gdansk.frdl.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Rachunkowość jednostek systemu pomocy społecznej (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Lotro » 23 lipca 2024, 19:20

Ciekawy blog

kk1990 » 23 lipca 2024, 14:59

rodzinne 19+

zombi » 23 lipca 2024, 14:50

13 i 14 a bon energetyczny