Archiwalne

STREETWORKING W PRACY SOCJALNEJ – kompleksowe szkolenie

Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od końca października 2011 roku do realizacji szkoleń w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu przeprowadzi cykl szkoleniowy pt: „STREETWORKING W PRACY SOCJALNEJ” (cykl 5 zjazdów x 21 godzin – łącznie 105 godzin zajęć).

Szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:

1. streetworking jako forma pracy socjalnej z dziećmi i młodzieżą, (zasady, cele, miejsce w lokalnych strukturach pomocy społecznej)
2. standardy pracy metodą streetworkingu z dziećmi i młodzieżą (etapy, metody, narzędzia streetworkingu)
3. właściwy dobór kanałów komunikacji w pracy streetworkera z dziećmi i młodzieżą,
4. metody, formy i zasady współpracy z instytucjami pomocowymi i służbami interwencyjnymi,
5. sposoby i techniki udzielania pierwszej pomocy,
6. monitoring i superwizja pracy streetworkerów,
7. podstawy prawne oraz etyka pracy streetworkera,
8. standardy skutecznej rekrutacji i selekcji streetworkerów,
9. sposoby tworzenia planów działania i lokalnych strategii streetworkingu na rzecz dzieci i młodzieży

Szkoleniem, w formie cyklu pięciu bezpłatnych, trzydniowych warsztatów, prowadzonych w dwóch grupach ok. 12-15 osobowych, objętych będzie ogółem 25 uczestników z całego województwa wielkopolskiego.

Miejscem szkolenia będzie:
Hotel Szablewski *** w Środzie Wielkopolskiej ul. Brodowska 38c, www.szablewski.pl

Zwracamy się do Państwa z ofertą szkolenia w następujących terminach:

I zjazd: 02-04.11.2011, II zjazd: 07-09.11.2011, III zjazd: 14-16.11.2011, IV zjazd: 21-23.11.2011 – I grupa / 23-25.11.2011 – II grupa, V zjazd: 28-30.11.2011.

(5 zjazdów x 21 godzin, łącznie 105 godzin)

Pracowników i wolontariuszy JOPS zainteresowanych w/w szkoleniem prosimy o bardzo pilne wypełnienie, a następnie przesłanie faxem na nr faxu 58 320 89 57 (i/lub – w formie skanów – e-mailem, na adres: [email protected]) oraz niezwłocznie – również listownie (priorytetem) na adres: 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18 kl. 4 lok. 55 następujących dokumentów: FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, DRUKU ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU oraz ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA (dokumenty te dostępne są do pobrania na stronie www.prospera.pl).

O udziale w szkoleniu decyduje spełnianie warunków udziału, zadeklarowanie osobistego udziału w pełnym cyklu 5 sesji szkoleniowych oraz kolejność zgłoszeń!
Na ostateczną listę uczestników wpisane będą tylko osoby, które dostarczą komplet wypełnionych w/w dokumentów w oryginale.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub e-mailem przez przedstawiciela firmy PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska.

UWAGA!
Brak bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu Uczestnika na cykl szkoleniowy jest równoznaczny z brakiem zakwalifikowania się Uczestnika.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszą firmą:
PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska tel.: 58 320 89 56, kom. 601 91 05 09 (także w godzinach popołudniowych), fax:. 58 320 89 57, e-mail: [email protected] strona internetowa: www.prospera.pl

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:
– transport uczestników poszczególnych edycji warsztatów z Poznania do miejsca szkolenia (odbiór uczestników poszczególnych edycji szkoleń nastąpi w dniu ich rozpoczęcia o godz. 10.00 sprzed Budynku Delta – ul. Towarowa 35 w Poznaniu) i w drodze powrotnej z miejsca szkolenia do Poznania,
– zakwaterowanie,
– wyżywienie,
– komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia poprowadzą bardzo doświadczeni trenerzy, eksperci-praktycy w zakresie streetworkingu w pracy socjalnej!

Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanego kompleksowego szkolenia!

Z wyrazami szacunku

Renata Kaczyńska-Maciejowska
Dyrektor Zarządzający
PROSPERA Consulting
www.prospera.pl
(58)320-89-56
(601)91-05-09

 oprac. ops.pl angoc

Komentarze STREETWORKING W PRACY SOCJALNEJ – kompleksowe szkolenie (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»