Archiwalne

Szkolenie IRSS: Ochrona danych osobowych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w seminarium „Ochrona danych osobowych w jednostce sektora finansów publicznych”, organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin: 5 grudnia 2012r. Miejsce: Millenium Plaza, Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123a w Warszawie.

Celem seminarium jest:  • wyposażenie jego uczestników w wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

  • przygotowanie przedstawicieli jednostek do swobodnego stosowania standardów ochrony danych osobowych w toku wykonywania bieżących czynności.

  • przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w jednostce do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA. 

Seminarium adresowane jest do pracowników urzędów samorządu terytorialnego, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym pracowników socjalnych oraz pracowników instytucji rządowych z obszaru polityki społecznej.

Seminarium przygotowane jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, najnowszą literaturę przedmiotu, aktualne stanowiska organów kontroli oraz judykatury, jak również w oparciu o własne doświadczenia w zakresie wdrażania polityki ochrony danych osobowych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Ewa Baran jest absolwentką studiów magisterskich z zakresu polityki społecznej i współczesnych stosunków międzynarodowych. Ukończyła studia podyplomowe o profilu „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studium podyplomowe  „Prawa Zamówień Publicznych” na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kończy studia podyplomowych z zakresu „Audytu i Kontroli Wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych” w Szkole Głównej Handlowej. W swojej działalności zajmuje się przede wszystkim aspektami prawnymi i społeczno – ekonomicznymi funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskiej. Zainteresowania badawcze skupia  wokół problematyki pomocy społecznej w odniesieniu do możliwości finansowania dodatkowych zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (JOPS) ze źródeł zewnętrznych (w tym zwłaszcza środków unijnych) oraz zasadami ich prawidłowej realizacji. Jest to przedmiotem jej rozprawy doktorskiej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w instytucjach szczebla centralnego, jednostkach sektora finansów publicznych oraz w organizacjach pozarządowych. W ciągu swojej kariery zawodowej zrealizowała ponad 4000 tys. godzin szkoleniowo-doradczych z zakresu: polityki bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, wdrażania i realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Informacje organizacyjne:  • Seminarium Ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych odbędzie się w dniu 5 grudnia 2012r. w biurowcu Millenium Plaza, Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123a  w Warszawie

  • Termin nadsyłania zgłoszeń – do  30 listopada 2012, informacja o zakwalifikowaniu 3 grudnia br. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.

  • Uczestniczkom/uczestnikom seminarium przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł zgodnie z regulaminem.

  • Uczestniczki/uczestnicy seminarium otrzymują materiały seminaryjne oraz zaświadczenia.

  • Wszelkich informacji na temat seminarium udziela Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 105, 106 lub 107.


źródło: Dział Szkoleń IRSS
www.irss.pl
oprac.ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie IRSS: Ochrona danych osobowych (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna