Newsy

Dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego

Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim podjęła decyzję o wystąpieniu z dwoma wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego. Samorząd stargardzki zabiega, aby TK zbadał zgodność dwóch ustaw przyjętych przez Sejm z zapisami Konstytucji RP i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Samorządy mają wykonywać zadania na rzecz społeczności lokalnych, np. dotyczące utrzymania dróg, szkół, sportu, kultury itd. Mają na to zabezpieczone źródła finansowania. W sprawie przepisów zaskarżonych do Trybunału, takiego zabezpieczenia finansowego nie ma. Dotyczą one bowiem nowych zadań, które są nakładane na samorządy, bez wskazania wystarczających, nowych źródeł finansowania. Takie działania władzy centralnej ograniczają rozwój, inwestycje i utrudniają bieżącą realizację zadań własnych. Na szczęście w tym zakresie, lokalne społeczności chronione są przez przepisy Konstytucji RP i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Zasiłki stałe

Dotychczas zasiłki stałe dla najuboższych były finansowane przez rząd w stu procentach. W wyniku nowej, tegorocznej interpretacji przepisów ustawy z 2009 roku, dotacja państwa została zmniejszona do maksymalnie 80% wszystkich wydatków. Wprowadzanie nowych interpretacji starych przepisów w czasie realizowanego roku budżetowego, stawia przed gminami ogromne problemy. W ustawie o finansach publicznych chodzi o zmniejszenie o 20 procent dotacji państwa na zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne najuboższych. Zamiast dotychczasowej pełnej kwoty na ten cel, rząd zamierza przekazywać gminom maksymalnie 80 procent niezbędnych pieniędzy. Niekorzystna dla samorządów interpretacja przepisów przez Ministra Finansów sprawia, że tylko w tym roku, Miasto Stargard na zasiłki stałe zamiast 2 094 mln zł otrzyma od wojewody kwotę 1 675 mln zł. Pozostałą kwotę – 419 tysięcy złotych – nasza Gmina ma pokryć jeszcze w tym roku z własnego budżetu. Podobnie rzecz się ma ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Do łącznej kwoty 199 111 złotych, Miasto jeszcze w 2011 roku ma dopłacić 39 822 zł. Zdaniem stargardzkich samorządowców jest to niezgodne z art. 2 i z art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP oraz z art. 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rada Miejska wnioskuje również do TK o sprawdzenie zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w której brak jest przepisów wskazujących konieczne źródła finansowania nowych zadań, nakładanych przez państwo na samorządy. Nowa ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012 roku. Nakłada ona na samorządy m.in. utworzenie i utrzymywanie etatów asystentów rodziny. Według szacunków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie będzie ich potrzeba sześciu. Gminy będą mogły ewentualnie otrzymać dotację z budżetu państwa. Jednakże dotacje te, będą mogły być udzielane gminom bądź nie. Ustawa w tym zakresie nie nakłada bowiem obowiązku zabezpieczenia tych środków w budżecie państwa. Są to kwoty sięgające w przypadku Stargardu około 100 tysięcy złotych rocznie.

Inny problem wynikający z ustawy dotyczy nałożenia na gminy ponoszenia częściowych opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (tj. w domach dziecka lub rodzinach zastępczych). Trzeba podkreślić, że chodzi tu o bardzo duże kwoty, które zwiększać się będą z roku na rok. Według szacunków MOPS już w 2012 roku nasze Miasto musiałoby zabezpieczyć na ten cel ponad 300 tysięcy złotych. W 2013 kwota przekroczy 400 tys. zł. W 2014 z budżetu Miasta potrzeba będzie około 630 tys. zł., a w 2015 roku Miasto byłoby zmuszone dopłacić tylko na ten cel grubo ponad 800 tys. zł. Stargardzki samorząd chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał czy art. 197 ust. 1 i 2 oraz art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) są zgodne z art. 2 i z art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP oraz z art. 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Władze Stargardu wystosowały do Związku Miast Polskich oraz wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego list o zajęcie stanowiska w powyższych sprawach. Stanowisko Stargardu poprał Związek Miast Polskich oraz wielu prezydentów i burmistrzów zachodniopomorskich miast.

Co w tej sprawie jest napisane w Konstytucji RP?

Art. 2.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 167.
1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych
odpowiednio do przypadających im zadań.
4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują
wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

Co w tej sprawie zakłada Europejska Karta Samorządu Lokalnego?

Artykuł 9.
Zasady finansowe społeczności lokalnych
1. Społeczności lokalne mają prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, do posiadania własnych wystarczających zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach wykonywania swych uprawnień.
2. Wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna być dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych im przez Konstytucję lub przez prawo.
4. Systemy finansowe, na jakich opierają się zasoby pozostające do dyspozycji społeczności lokalnych, powinny być wystarczająco zróżnicowane i elastyczne, aby mogły w miarę możliwości odpowiadać rzeczywistym zmianom zachodzącym w poziomie kosztów związanych z wykonywaniem uprawnień.

Źródło: www.stargard.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych

Świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych. Można już składać wnioski

15 października 2020      TAGI:      
Od 15 października br. osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej...»
„Opieka wytchnieniowa” 2021 r.

„Opieka wytchnieniowa” 2021 r. Można już składać wnioski!

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już składać wnioski do kolejnej edycji...»
Osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski online o dofinansowanie

System SOW dla niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie można składać online

23 marca 2020      TAGI:         
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków...»
Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

20 stycznia 2021      TAGI:         
Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie...»
Niepełnosprawni - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dostępne online!

27 stycznia 2020      TAGI:         
Od stycznia przez Internet można składać wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych...»
Nowaaa » 05 grudnia 2021, 11:41

Skład rodziny ZR

Janek123 » 04 grudnia 2021, 22:24

Odsetki bankowe

Harriezhou » 04 grudnia 2021, 03:58

pandora bedels sports bestellen