Newsy      

„Cyberbezpieczny Samorząd” – wciąż można składać wnioski

Ministerstwo poinformowało o wprowadzeniu szeregu zmian do programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zmieniono przede wszystkim termin naboru wniosków w ramach programu do 14.12.2023 r. do godziny 16:00.

Przypomnijmy: projekt realizowany jest w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zmiany poza okresem na złożenie wniosków dotknęły również:
• wyliczenia dofinansowania do wymagań systemu LSI w Regulaminie Konkursu Grantowego;
• zapisów dotyczących zasad i sposobu wyboru Wnioskodawców w par. 5 ust. 2 pkt 8 – możliwość złożenia tylko jednego wniosku. W przypadku złożenia większej ilości wniosków, oceniany będzie wniosek złożony jako pierwszy;
• wyliczeń dotyczących wkładu własnego dla kilku powiatów w celu dopasowania ich pod wzór z RKG – załącznik nr. 2;
• par. 2 ust. 7a Umowy o Powierzenie Grantu – doprecyzowano zapis dotyczący terminu wypłaty pierwszej transzy i przesłania ankiety;
• modyfikacji zapisu załącznika nr 9. do Regulaminu Konkursu Grantowego dotyczącego opisu wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
• danych osobowych powierzonych do przetwarzania – załącznik nr. 4 do Umowy;
• omyłek pisarskich/rachunkowych;
• zasad prostego języka oraz dostępności cyfrowej, bez wpływu na zawartość merytoryczną.

Więcej informacji o zmianach w programie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wydluzenie-terminu-naboru-do-14122023r-do-godziny-1600

Komentarze „Cyberbezpieczny Samorząd” – wciąż można składać wnioski (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Aktywny samorząd” w 2023

„Aktywny samorząd” w 2023

13 lutego 2023      TAGI:      
Już od 1 marca 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w Systemie...»
„Cyberbezpieczny Samorząd” przedłużony

„Cyberbezpieczny Samorząd” przedłużony

04 października 2023      TAGI:         
Jeszcze do 13 października 2023 r. do godziny 16:00. wszystkie Jednostki Samorządu...»
NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

12 września 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się...»
Czy można zakazać pracy dodatkowej?

Czy można zakazać pracy dodatkowej?

24 lutego 2023      TAGI:         
W dniu 9 lutego do senatu trafiła do dalszego procedowania ustawa z dnia z dnia 8 lutego...»
RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa

RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa

19 lutego 2024      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości zaniepokojony...»