Newsy

JESIEŃ ŻYCIA BEZ PRZEMOCY

„Jesień życia bez przemocy” pod takim hasłem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Naszym celem jest kształtowanie świadomości społecznej – mówi Urszula Szymańska – kierownik Działu Pomocy Rodzinie sopockiego MOPS-u.

Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców Sopotu na osoby starsze, często narażone z racji swojego wieku i niepełnosprawności na różnego rodzaju zaniedbania. Ważne jest zwykłe zainteresowanie, chociażby ze strony sąsiadów, którzy mogliby reagować lub pomóc w codziennym życiu osobom starszym.

Plakaty, które pojawiły się w Sopocie mają uwrażliwić mieszkańców miasta na problem przemocy wobec osób starszych: „MOŻE BYĆ OPUSZCZONY, CHORY, NARAŻONY NA PRZEMOC … ODWIEDŹ STARSZEGO SĄSIADA LUB ZGŁOŚ NAM ZANIEDBANIE … TEL. 550-14-14”.  To nowy łatwy do zapamiętania numer telefonu do Punktu Interwencji Kryzysowej w Sopocie.

„Jesień życia bez przemocy” to również tytuł konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele sopockich instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinom. Specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa oraz psychogeriatrii przedstawili ogólny zarys zjawiska przemocy, studium przypadków, aspekty prawne pomagania oraz specyfikę psychofizycznego funkcjonowania osób starszych.

Konferencję otworzył wykład Luisa Alarcon, prezesa Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, który zwrócił uwagę na fakt dyskryminacji ludzi starszych, będącej warunkiem do zaistnienia przemocy. Przemoc może  w tym przypadku przybierać formę zaniedbania, maltretowania, wykorzystywania – zazwyczaj ekonomicznego, mogącego prowadzić do pozbawienia wszelkich środków do życia. Ponieważ przemoc jest zjawiskiem wielowarstwowym, do jej przeciwdziałania potrzeba jest działań zespołowych – podkreślał Luisa Alarcon.

Jedną z głównych barier, na jaką można napotkać próbując pomóc starszej osobie, która doznaje przemocy, jest wstyd, zwłaszcza gdy osobą krzywdzącą jest ktoś bliski – mówił Mariusz Wilk, terapeuta przedstawiając historię starszej kobiety, doznającej przemocy ze strony swojej córki. Warto jednak się przełamać – podkreśla Urszula Szymańska. W ośrodkach interwencji kryzysowej można otrzymać natychmiastową bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz kontakty do miejsc, które zajmują się wsparciem osób doświadczających przemocy jak również pracują z osobami, które stosują przemoc.  W sytuacjach kryzysowych można w Sopocie skorzystać z interwencyjnego miejsca noclegowego w mieszkaniu chronionym.
 
Konferencję zamknął wykład lekarza geriatry i psychiatry, Doroty Ussorowskiej, obrazujący specyfikę psychicznych i fizycznych dysfunkcji osób starszych, które mogą być czynnikami narażającymi na doznawanie przemocy.

Jako podsumowanie można przytoczyć jedną z tez, która przewijała się przez większość wystąpień – abyśmy wszyscy mogli doczekać jesieni życia bez przemocy, musimy zadbać o nią już teraz, uwzględniając podmiotowość osób starszych we wszystkich aspektach życia społecznego i reagując na objawy ich dyskryminowania i krzywdzenia.
         
Wszyscy mamy wspływ na to aby jesień życia upływała naszym rodzicom, dziadkom, sąsiadom bez przemocy!

Plakat informacyjny: Jesień życia bez przemocy [ tutaj ]

Kontakt dla dziennikarzy:

  • Wojmir Strzałkowski, psycholog, Dział Pomocy Rodzinie MOP Sopot, tel. 58 555-10-22
  • Justyna Kaczmarek, interwent, Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 58 550-14-14
  • Agnieszka Niedałtowska, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, tel. 609 680 697

strona internetowa: www.mopssopot.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze JESIEŃ ŻYCIA BEZ PRZEMOCY (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

28 marca 2024      TAGI:      
W dniu 21.03.2024 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej – panel ekspertów

24 kwietnia 2024      TAGI:      
W dniu 25 kwietnia o godz. 11.00. w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie...»
NIK o ofiarach przemocy domowej

NIK o ofiarach przemocy domowej

26 kwietnia 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła doraźną kontrolę podmiotów odpowiedzialnych...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»