Newsy

JESIEŃ ŻYCIA BEZ PRZEMOCY

„Jesień życia bez przemocy” pod takim hasłem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Naszym celem jest kształtowanie świadomości społecznej – mówi Urszula Szymańska – kierownik Działu Pomocy Rodzinie sopockiego MOPS-u.

Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców Sopotu na osoby starsze, często narażone z racji swojego wieku i niepełnosprawności na różnego rodzaju zaniedbania. Ważne jest zwykłe zainteresowanie, chociażby ze strony sąsiadów, którzy mogliby reagować lub pomóc w codziennym życiu osobom starszym.

Plakaty, które pojawiły się w Sopocie mają uwrażliwić mieszkańców miasta na problem przemocy wobec osób starszych: „MOŻE BYĆ OPUSZCZONY, CHORY, NARAŻONY NA PRZEMOC … ODWIEDŹ STARSZEGO SĄSIADA LUB ZGŁOŚ NAM ZANIEDBANIE … TEL. 550-14-14”.  To nowy łatwy do zapamiętania numer telefonu do Punktu Interwencji Kryzysowej w Sopocie.

„Jesień życia bez przemocy” to również tytuł konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele sopockich instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinom. Specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa oraz psychogeriatrii przedstawili ogólny zarys zjawiska przemocy, studium przypadków, aspekty prawne pomagania oraz specyfikę psychofizycznego funkcjonowania osób starszych.

Konferencję otworzył wykład Luisa Alarcon, prezesa Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, który zwrócił uwagę na fakt dyskryminacji ludzi starszych, będącej warunkiem do zaistnienia przemocy. Przemoc może  w tym przypadku przybierać formę zaniedbania, maltretowania, wykorzystywania – zazwyczaj ekonomicznego, mogącego prowadzić do pozbawienia wszelkich środków do życia. Ponieważ przemoc jest zjawiskiem wielowarstwowym, do jej przeciwdziałania potrzeba jest działań zespołowych – podkreślał Luisa Alarcon.

Jedną z głównych barier, na jaką można napotkać próbując pomóc starszej osobie, która doznaje przemocy, jest wstyd, zwłaszcza gdy osobą krzywdzącą jest ktoś bliski – mówił Mariusz Wilk, terapeuta przedstawiając historię starszej kobiety, doznającej przemocy ze strony swojej córki. Warto jednak się przełamać – podkreśla Urszula Szymańska. W ośrodkach interwencji kryzysowej można otrzymać natychmiastową bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz kontakty do miejsc, które zajmują się wsparciem osób doświadczających przemocy jak również pracują z osobami, które stosują przemoc.  W sytuacjach kryzysowych można w Sopocie skorzystać z interwencyjnego miejsca noclegowego w mieszkaniu chronionym.
 
Konferencję zamknął wykład lekarza geriatry i psychiatry, Doroty Ussorowskiej, obrazujący specyfikę psychicznych i fizycznych dysfunkcji osób starszych, które mogą być czynnikami narażającymi na doznawanie przemocy.

Jako podsumowanie można przytoczyć jedną z tez, która przewijała się przez większość wystąpień – abyśmy wszyscy mogli doczekać jesieni życia bez przemocy, musimy zadbać o nią już teraz, uwzględniając podmiotowość osób starszych we wszystkich aspektach życia społecznego i reagując na objawy ich dyskryminowania i krzywdzenia.
         
Wszyscy mamy wspływ na to aby jesień życia upływała naszym rodzicom, dziadkom, sąsiadom bez przemocy!

Plakat informacyjny: Jesień życia bez przemocy [ tutaj ]

Kontakt dla dziennikarzy:

  • Wojmir Strzałkowski, psycholog, Dział Pomocy Rodzinie MOP Sopot, tel. 58 555-10-22
  • Justyna Kaczmarek, interwent, Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 58 550-14-14
  • Agnieszka Niedałtowska, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, tel. 609 680 697

strona internetowa: www.mopssopot.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

Ważny zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

04 maja 2020      TAGI:         
W dniu 30.04.2020 r. został przekazany do senatu projekt ustaw o zmianie ustawy –Kodeks...»

„Okno życia” – zalecenia dla prokuratorów

02 stycznia 2020      TAGI:         
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny kierując się dobrem dziecka wydał...»
Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

Ochrona zdrowia a przeciwdziałanie przemocy domowej

30 sierpnia 2021      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia, zwracając uwagę na ogromną...»
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»
Ataki na pracowników socjalnych

Co z aktami przemocy wobec pracowników socjalnych?

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej o drastycznym...»
Agnieszka39 » 29 listopada 2021, 14:23

SUO

muusia » 29 listopada 2021, 14:15

SYGNITY PLAN WYPŁAT WSTECZ

ren » 29 listopada 2021, 12:47

zus z-3