Archiwalne

OLSZTYN: Nowe podejście w systemie pomocy społecznej do odbiorcy świadczeń pomocy w świetle zmian ustawowych.

Pomoc społeczna stoi przed ustawicznym procesem modyfikowania podejścia do odbiorców, wynikającym ze zmiany oczekiwań klientów oraz samych organizatorów pomocy społecznej.

Nowe problemy wymuszają przeformułowanie zakresu działania ośrodka pomocy społecznej, a także konieczność przeglądu kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wychodzą temu naprzeciw zmiany przepisów prawnych, które mają zwiększyć sprawczość organizacyjną systemu pomocy społecznej.

Szkolenie adresowane do kadry ośrodków pomocy społecznej, omawia zmiany ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i planowane zmiany funkcjonowania pomocy społecznej w najbliższym okresie.

Prowadzi:
Pani mgr Zuzanna Grabusińska – doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, wykładowca Podyplomowego Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej.

Program spotkania:
1. Zmieniające się oczekiwania pomocy społecznej względem pracownika socjalnego względem klienta pomocy społecznej.
2. Podmiotowość a działania na rzecz aktywizowania klientów pomocy społecznej.
3. Instrumentarium aktywnych form pomocy.
4. Zmiany w nowelizowanej ustawie o pomocy społecznej.
5. Zmiany związane z zatrudnieniem pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej.
6. Standardy usług w pomocy społecznej – nowe metody pracy pracownika socjalnego – aktywizacja a integracja społeczna.
7. Organizowanie społeczności lokalnej.
8. Założenia do nowych uregulowań ustawowych porządkujących pomoc społeczną w kontekście prac nad strategią pomocy społecznej w najbliższych latach.
9. Projekty systemowe a działania integracyjne w środowisku lokalnym.

Termin:
20 stycznia 2012 r. /piątek/ w godz. 10.00 – 15.00

Miejsce:
Hotel Warmiński w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 1

Zgłoszenia:

Pisemnie do dnia 16 stycznia 2012 r.

Więcej informacji po numerem tel. 89 522 14 82

www.centrum.entro.pl

Zapraszamy.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze OLSZTYN: Nowe podejście w systemie pomocy społecznej do odbiorcy świadczeń pomocy w świetle zmian ustawowych. (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»