Archiwalne

Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej


Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenie nt.: \”Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r.\”. Miejsca szkoleń: TORUŃ, OLSZTYN, KRAKÓW

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r.\”

Miejsca szkoleń: TORUŃ, OLSZTYN, KRAKÓW

WYKŁADOWCA: główny specjalista w Wydziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Kilkunastoletnie doświadczenie, jako praktyk w instytucjach pomocy społecznej w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wspieranie rodziny – profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych.

Praca z rodziną: Asystent rodziny

2. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka:
Placówki wsparcia dziennego.
Rodzina wspierająca

3. Piecza zastępcza:

• Rodzinna piecza zastępcza
• Formy pieczy zastępczej
• Rodzina pomocowa
• Organizator pieczy zastępczej
• Instytucjonalna piecza zastępcza
• Organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych
• Standardy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

4. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

5. Pomoc dla osób usamodzielnianych:
Zasady udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom

6. Postępowanie adopcyjne: • Rola i zadania ośrodków adopcyjnych

 • Procedura adopcyjna

 • Zadania administracji publicznej w zakresie ustawy o wpieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

 • Zasady finansowania ustawy

7. Opracowywanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny i 3- letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. – W ramach szkolenia będą stworzone zarysy ww. programów. • Co powinien zawierać program

 • Diagnoza środowiska lokalnego jako podstawa do budowy programu

 • Cele główne i szczegółowe programu

 • Planowanie działań

 • Harmonogram

 • Realizatorzy

 • Źródła finansowania

 • Monitoring realizacji programu

 • Budowanie budżetu z uwzględnieniem programu

 • Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje z wykładowcą

Ponadto szkolenie podstawowe zostaje uzupełnione o: • zakres aktów wykonawczych do ustawy

 • zmiany ustawy

 • propozycje zapisów w 3- letnich gminnych programach wspierania rodziny i 3- letnich powiatowych programach dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.

W najbliższym czasie planujemy zorganizować szkolenie – WARSZTATY nt.:
Opracowywanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny i 3- letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej”. Prosimy o ewentualną informację, czy będą Państwo zainteresowani taką tematyką szkolenia i jaki byłby odpowiedni termin jego zorganizowania.


www.vademecum.org.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa