Archiwalne

Metodologia opracowania matrycy logicznej i drzewa celów w kontekście nowej wersji generatora wniosków

Zapraszamy na szkolenie. Data: 07.02.2012 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro.OFERTA SPECJALNA 290 zł

Data: 07.02.2012 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

IDRiE
OFERTA SPECJALNA 290 zł


METODOLOGIA OPRACOWYWANIA MATRYCY LOGICZNEJ I DRZEWA CELÓW W KONTEKŚCIE NOWEJ WERSJI GENERATORA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH PO KL. Warsztaty

Program szkolenia

· Metodologia opracowywania analizy SWOT
· Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM) – Metodologia zalecana przez Komisję Europejską
· Projekt a wniosek
· Fazy budowania projektu
· Podejście oparte o matrycę logiczną
· Matryca logiczna – struktura, sposób tworzenia, zależności
· Cele, rezultaty, działania
· Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
· Źródła weryfikacji wskaźników
· Założenia projektowe
· Matryca logiczna narzędziem do określania ryzyka w projekcie
· Analiza ryzyka
· Identyfikacja czynników ryzyka
· Weryfikacja wystąpienia danego czynnika
· Określanie reakcji na ryzyko
· Wykorzystanie matrycy logicznej do przygotowania harmonogram projektu, określenia wielkości zespołu projektowego i planowania zasobów
· Etapy budowania harmonogramu
· Kolejność i współzależność działań
· Wykres Gantt\’a
· Przyporządkowanie działań do osób zaangażowanych w realizację projektu
· Określanie niezbędnych zasobów
· Matryca logiczna podstawą przygotowania budżetu projektu
· Zasady tworzenia budżetu, budżet zadaniowy
Metodyka pracy: Szkolenie ma charakter warsztatowy. Warsztat, ćwiczenia, symulacje, analiza przypadków, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi, prezentacja.
Prowadzący: Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego ds. oceny projektów POKL; Trener zarządzania projektami, ekspert Krajowego Systemu Funduszy Strukturalnych ; Ekspert w zakresie równych szans.

Koszt uczestnictwa wynosi: oferta specjalna 290 zł
dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
290+VAT dla pozostałych płatników
i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

/ Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl /

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 07.02.2012 r godz. 10.00-15.00
tytuł: METODOLOGIA OPRACOWYWANIA MATRYCY LOGICZNEJ I DRZEWA CELÓW W KONTEKŚCIE NOWEJ WERSJI GENERATORA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH PO KL.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

OŚWIADCZENIE
Nazwa Płatnika:
Adres:

Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu …………… (data szkolenia) jest usługą kształcenia zawodowego w rozumieniu definicji Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Nowaaa » 05 grudnia 2021, 11:41

Skład rodziny ZR

Janek123 » 04 grudnia 2021, 22:24

Odsetki bankowe

Harriezhou » 04 grudnia 2021, 03:58

pandora bedels sports bestellen