Archiwalne

Warszawa: ASYSTENT RODZINY

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Celem szkolenia jest przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta, poznanie praw i obowiązków jakie stoją przed pracownikami i kierownikami projektu, poznanie metod pracy z dysfunkcyjnymi rodzinami oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom rodziny. Szkolenie skierowane jest do:
• osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w charakterze asystenta rodziny;
• psychologów i pedagogów;
• pracowników socjalnych;
• pracowników organizacji pozarządowych;
• pracowników PCPR-ów;
• studentów 4 i 5 roku studiów;
• osób zajmujących się pracą z trudnym klientem;
• oraz do wszystkich interesujących się ww. tematyką i chcących podnieść swoje umiejętności w tym zakresie.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Zagadnienia merytoryczne:
• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
• Specyfika rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze).
• Funkcje i cele asystenta rodziny.
• Prowadzenie dokumentacji.
• Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z rodziną.
• Zawieranie kontraktu w pracy asystenta rodziny.
• Praca z oporem i motywowanie do zmiany.
• Formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.
• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.
• Koordynacja działań służb społecznych.
• Interwencja kryzysowa w rodzinie.
• Rozwiązywanie relacji asystent-klient.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przez wykwalifikowanych trenerów mających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny.
Uczestnicy otrzymają certyfikat o ukończeniu szkolenia.

ORGANIZATOR: Akademia Nowy Horyzont
WYMIAR SZKOLENIA: 32 godziny dydaktyczne
TERMIN I MIEJSCE: 24.02.2012 – 26.02.2012 r., Warszawa
KOSZT: 450 zł/osoba
(cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe w formie tradycyjnej oraz audio-CD, poczęstunek w czasie przerw).
Dla instytucji zgłaszających więcej niż jednego pracownika i studentów 10% zniżki

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]  lub telefonicznie
pod numerem telefonu: 604 529 813
• Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto
03 1030 0019 0109 8530 0033 3167 decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.
• Pozostałą kwotę (250 zł), należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.
• Akademia Nowy Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Z naszych usług skorzystali między innymi: Stowarzyszenie Tutaj Teraz z Siedlec, Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Konstancin – Jeziorna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębie Wielkie, Ośrodek Pomocy Społecznej Bielany, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, Nasz Dom – Dobry Pasterz z Białegostoku.

Dane firmy:
Akademia Nowy Horyzont
Ul. Polna 52 lok 7A
00-644 Warszawa
nip: 648-239-75-06

Więcej informacji na temat szkolenia wkrótce na stronie: www.akademiahoryzont.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Nowaaa » 05 grudnia 2021, 11:41

Skład rodziny ZR

Janek123 » 04 grudnia 2021, 22:24

Odsetki bankowe

Harriezhou » 04 grudnia 2021, 03:58

pandora bedels sports bestellen