Archiwalne

Szkolenie ”Asystent Rodziny”

Akademia Rozwoju Horyzont Katarzyna Olobry-Księżak zaprasza na kolejną edycję szkolenia zawodowego „Asystent Rodziny”, które odbędzie się w dniach 24 – 26 lutego 2012 w Warszawie. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Zajęcia przygotowują uczestników do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami wieloproblemowymi

Szkolenie obejmuje 32 godziny wykładów i warsztatów.

Adresaci szkolenia:

• Asystenci rodziny;
• Pracownicy socjalni;
• Pracownicy PCPR;
• Psychologowie;
• Pedagodzy;
• Pracownicy organizacji pozarządowych;
• Studenci;
• Osoby interesujące się tematyką pracy z rodzinami zagrożonymi marginalizacją społeczną.

Treść merytoryczna szkolenia:

• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• Specyfika rodzin wieloproblemowych (ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezrobocie, problemy wychowawcze);
• Asystent rodziny – funkcje, cele, uprawnienia, dokumentacja;
• Nawiązanie kontaktu z rodziną;
• Praca z oporem i skuteczne motywowanie poszczególnych członków rodziny do zmiany zachowań;
• Kontrakt w pracy asystenta rodziny;
• Formułowanie indywidualnego planu korekcyjnego dla poszczególnych członków rodziny;
• Formułowanie planu pracy z całą rodziną;
• Współpraca asystenta z rodzinami zastępczymi oraz służbami pomagającymi rodzinie;
• Aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych marginalizacją;
• Kryzys i rozwiązywanie sytuacji trudnych w rodzinie – rola asystenta;
• Trudności pojawiające się w pracy z rodziną;
• Rozwiązanie relacji asystent-klient.

W trakcie szkolenia przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przez wykwalifikowanych specjalistów – praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny na warszawskim Śródmieściu.

Miejsce szkolenia:
• Warszawa.

Termin szkolenia:
• 24-26.02.2012 r.

Koszt szkolenia:
• 400 zł/os. (Cena obejmuje: usługę trenerską, profesjonalne materiały szkoleniowe, prezentację multimedialną, certyfikat ukończenia szkolenia, bazę lokalową, całodniowy serwis kawowy),

• Dla instytucji zgłaszających na szkolenie więcej niż jednego pracownika 10% zniżki.

Zasady zgłaszania się na szkolenie:
• Nadesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia) na adres mailowy [email protected]
• Zgłoszenie telefoniczne: 691 359 580;
• Termin zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są do 13.02.2012 r.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

• Potwierdzeniem zgłoszenia mailowego jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł na konto: 25 1440 1387 0000 0000 1153 9882 Akademia Rozwoju „Horyzont” Katarzyna Olobry-Księżak, ul. Górczewska 200C/113, 01-460 Warszawa, do 13.02.2012 r.

Akademia Rozwoju Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz opinie naszych klientów o szkoleniu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:

www.akademia-horyzont.com  

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i własność Katarzyna Olobry-Księżak

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie ”Asystent Rodziny” (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
renia82 » 27 września 2023, 13:23

zgon dłużnika alimentacyjnego

BabaYaga » 27 września 2023, 13:17

Dostęp do platformy ZONE

ops1085 » 27 września 2023, 13:06

Jaka klasyfikacja??