Archiwalne

”Nowe rozwiązania w zakr. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej(…)” – szkolenie wyjazdowe

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r.\”. Miejsce szkolenia: Ustroń – Jaszowiec

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. Zajęcia warsztatowe w zakresie opracowywania 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny i 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej\”

01 – 03.03.2012r. – Ustroń – Jaszowiec

WYKŁADOWCA:
główny specjalista w Wydziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Kilkunastoletnie doświadczenie, jako praktyk w instytucjach pomocy społecznej w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Wspieranie rodziny- profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych.
Praca z rodziną:
Asystent rodziny
2.Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka:
Placówki wsparcia dziennego.
Rodzina wspierająca
3.Piecza zastępcza:
Rodzinna piecza zastępcza
Formy pieczy zastępczej
Rodzina pomocowa
Organizator pieczy zastępczej
Instytucjonalna piecza zastępcza
Organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych
Standardy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
4.Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
5.Pomoc dla osób usamodzielnianych:
Zasady udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom
6. Postępowanie adopcyjne:
Rola i zadania ośrodków adopcyjnych.
Procedura adopcyjna.
1.Zadania administracji publicznej w zakresie ustawy o wpieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2.Zasady finansowania ustawy.
7. Opracowywanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny i 3- letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. – W ramach szkolenia będą stworzone zarysy ww. programów.
1.Co powinien zawierać program
2.Diagnoza środowiska lokalnego jako podstawa do budowy programu
3.Cele główne i szczegółowe programu
4.Planowanie działań
5.Harmonogram
6.Realizatorzy
7.Źródła finansowania
8.Monitoring realizacji programu
9.Budowanie budżetu z uwzględnieniem programu.


Ponadto szkolenie podstawowe zostaje uzupełnione o:
1.zakres aktów wykonawczych do ustawy,
2.zmiany ustawywww.vademecum.org.ploprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Nowe rozwiązania w zakr. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej(…)” – szkolenie wyjazdowe (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»