Archiwalne

Toruń – dwudniowe szkolenie Wideotrening Komunikacji w pracy z rodzinami wieloproblemowymi

Zapraszamy na kurs wprowadzający do metody wideotreningu komunikacji VIT ukierunkowany na pracę z rodzinami wieloproblemowymi; organizowany w Toruniu, prowadzony przez Beatę Dąbrowską z Krakowa – trenerkę i superwizora VIT , trenerkę SFA . Udział w szkoleniu jest odpłatny. Termin: 6-7 grudnia 2013

Ośrodek Szkoleniowo-Superwizyjny TSAS zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu podstawowym Wideotreningu Komunikacji – organizowanym w Toruniu.

Metoda Wideotreningu Komunikacji jest jeszcze mało znana i stosowana w pracy z rodzinami w woj. kuj-pom. TSAS jako organizacja pozarządowa wprowadza tę metodę w ramach własnej działalności do pracy z rodzinami wieloproblemowymi. Dostrzegając efektywność VIT, nawet w rodzinach, w których dotychczas trudno było zainicjować i utrzymać dobrą zmianę – chcemy wyszkolić kadrę trenerów i superwizorów VIT szczególnie spośród specjalistów z woj. kuj-pom.

Ze względu na ukierunkowanie przez organizatora kursu wprowadzającego VIT na problematykę opiekuńczo-wychowawczą, pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi, do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy szczególnie koordynatorów pieczy zastępczej, pedagogów, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, terapeutów, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych w lokalnych środowiskach, ale także liderów, przedstawicieli, pracowników instytucji publicznych i organizacji trzeciego sektora działających w sferze i na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin.

Metoda Wideotrening Komunikacji (VIT) jest treningiem budowania dobrych relacji opartym na zasadach podstaw komunikacji z zastosowaniem możliwości, jakie daje kamera wideo.

Termin: 6-7.12.2013r. (20 godzin dydaktycznych)
Miejsce: Toruń ul. Bydgoska 58
Cena szkolenia: 530zł / 1 osoba
Wpłata na konto: 06 1540 1304 2035 8904 2467 0001 ; BOŚ S.A. O/Toruń ; z dopiskiem w tytule przelewu: „wideotrening”

Zgłoszenia :

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres mail: [email protected]  
telefoniczne 515 276 454

Ilość osób w grupie ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty za szkolenie. Termin zgłoszenia oraz dokonania opłaty za szkolenie: 3 grudnia 2013r.

W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników do utworzenia grupy, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia. W takim wypadku organizator zobowiązuje się do zwrócenia już dokonanych wpłat. Organizator jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP.

www.tsas.torun.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Toruń – dwudniowe szkolenie Wideotrening Komunikacji w pracy z rodzinami wieloproblemowymi (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»