Archiwalne

Szkolenie: Optymalizacja działań w sytuacji pomocy narzuconej. Co zrobić, aby klient chciał naszej pomocy?

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowym bezpłatnym szkoleniu Optymalizacja działań wspierających w sytuacji pomocy narzuconej. Co zrobić, aby klient chciał naszej pomocy?, organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL SZKOLENIA

Pracownicy socjalni bardzo często spotykają się z klientami, którzy przychodzą do ich instytucji skierowani po pomoc ze strony sędziego, kuratora, nauczyciela lub innej instytucji posiadającej nad klientem władzę. Dodatkowo, sytuacja społeczno-ekonomiczna klienta powoduje, iż często nie ma on wyboru.

W rezultacie klient udaje się po pomoc, choć wcale jej nie chce. Kontekst ten sprawia, że pracownik socjalny i klient znajdują się w sytuacji pomocy narzuconej: pracownik socjalny nie może nie pomóc, klient nie może odmówić pomocy, nie może również pokazać, że jej nie chce. Oboje czują się jak w potrzasku. Nawet, jeśli często nie można zrezygnować z przymusu, bo jest on częścią sytemu instytucjonalnego, można sprawić, aby w tym kontekście pomoc stała się pracą, a nawet współpracą. Jest to możliwe, gdy klient i pracownik socjalny mają ten sam cel: dążą ku zmianie, ku polepszeniu sytuacji klienta.

Zatem, celem szkolenia jest przedstawienie alternatywnej metody pracy w sytuacji pomocy narzuconej. Na bazie przykładów sytuacji pomocowych, którymi uczestniczki/uczestnicy będą chcieli się podzielić i przy użyciu techniki dramy, szkolenie będzie próbą znalezienia odpowiedzi na następujące pytania:

• Co sprawia, że pracownik socjalny i klient znaleźli się w sytuacji pomocy narzuconej?
• Jaką postawą przyjąć w stosunku do klienta, jak sie komunikować, aby współpraca stała się możliwa?
• W jaki sposób zaangażowanie w pomoc kilku niezależnych instytucji wpływa na wzmocnienie „sytuacji potrzasku klienta”?
• Jak pracownik socjalny może regulować te współpracę aby zmniejszyć negatywne efekty „sytuacji potrzasku”?
• Jak rozróżnić pomoc kontrolującą od usamodzielniającej i jak dążyć do tej drugiej?
• Do jakiej zmiany pomoc pracownika powinna doprowadzić, w jaki sposób formułować i osiągać wspólny cel?

Planowany cykl szkoleń i superwizji/wsparcia indywidualnego będzie adresowany do pracowników tych instytucji pomocowych, którzy są zainteresowani wdrożeniem metody i analizą własnej praktyki w perspektywie systemowej. W ramach cyklu do końca I kwartału 2012 r. zostanie przygotowana publikacja dr A.Rurki, G.Hardy, C.Defays pt. „Proszę, nie pomagaj mi… Służby społeczne wobec nakazu świadczenia pomocy” (tytuł roboczy). Realizowane będą także pogłębione dwudniowe szkolenia dla zespołów, których uczestnikami są osoby, które uczestniczyły w pierwszym etapie szkolenia: „Optymalizacja działań wspierających w sytuacji pomocy narzuconej. Co zrobić, aby klient chciał naszej pomocy?\”

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

• Szkolenie odbędzie się 5-6 marca 2012 roku, w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, ul. Wczasowa 15 A, tel. 22/774 87 94.
• Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia dostępne są na stronie www.irss.pl (zakładka Szkolenia)oraz jako załącznik do zaproszenia.
• Formularze zgłoszeniowe prosimy o przesłanie do dnia 28 lutego.
• Informacja o zakwalifikowaniu w dniu 29 lutego – uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.
• Organizatorzy zapewniają uczestniczkom/ uczestnikom szkolenia transport na trasie Warszawa – Białobrzegi – Warszawa oraz nocleg i wyżywienie.
• Uczestniczkom/uczestnikom szkolenia przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu na szkolenie do kwoty 200 zł (zwrot zgodnie z Regulaminem Zwrotów Kosztów Przejazdu – dostępny na stronie www.irss.pl w zakładce Szkolenia).
• Szkolenie przeznaczone dla 2 grup, w każdej grupie ok. 15 osób.
• Praca z tłumaczami (nie jest wymagana znajomość języka francuskiego).
• Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Dział Szkoleń tel. 22 629-40-18 wew. 106 lub 105


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie: Optymalizacja działań w sytuacji pomocy narzuconej. Co zrobić, aby klient chciał naszej pomocy? (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR