Archiwalne

Dodatki Mieszkaniowe – szkolenie w Gdańsku – B. Mazurkiewicz


Ośrodek Twórczej Interwencji \”OTI\” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn. \”Dodatki Mieszkaniowe – aktualne problemy\”. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 października 2013 r. w Gdańsku, a poprowadzi je Bartłomiej MAZURKIEWICZ. TERMIN SZKOLENIA: 7 października 2013 r. (godz. 10-15:00)

MIEJSCE SZKOLENIA: Gdańsk, Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19

PROWADZĄCY: Bartłomiej Mazurkiewicz

PROGRAM SZKOLENIA – DODATKI MIESZKANIOWE:

– dodatek energetyczny – osoby uprawnione, tryb przyznawania,

– nowe zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego w świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obowiązującego od dnia 22 czerwca 2013 r.,

– tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego – wyjątki i zasady,

– pojęcie dochodu rodziny oraz zasady jego ustalania,

– dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,

– dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę,

– definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

– możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego,

– sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej,

– zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa miejscowego obowiązującego w danej gminie,

– przesłanki odmowy przyznania dodatku – rażąca dysproporcja,

– wznowienia postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego,

– przesłanki wstrzymania wypłaty, wygaśnięcie decyzji, ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego,

– procedury administracyjne.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.oti.org.pl
w zakładce \”FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY\”

Szczegółowych informacji dotyczących wszystkich szkoleń w ofercie \”OTI\” udzielamy pod nr telefonu: 12 635-83-65 wew. 11 lub 21

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH SZKOLENIACH!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Dodatki Mieszkaniowe – szkolenie w Gdańsku – B. Mazurkiewicz (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»