Archiwalne

11-13.05.2012r. Warszawa. Szkolenie kwalifikacyjne dla Asystentów Rodziny

Akademia Rozwoju „Horyzont” Katarzyna Olobry-Księżak serdecznie zaprasza na szkolenia kwalifikacyjne dla asystentów rodzinnych 230 godz. „Asystent rodziny”, które rozpoczyna się w maju 2012r. Szkolenie prowadzone będzie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki z dnia 9.12.2011r. w sprawie szkoleń dla asystentów rodziny. Program szkolenia zatwierdzony został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzja Nr 8/2012/AR.

Zajęcia dają kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny oraz przygotowują uczestników do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami (ubóstwo, przemoc, uzależnienia, kłopoty wychowawcze, emocjonalne, prawne). Szkolenie gwarantuje uczestnikom odbycie praktyk w jednym z warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej, w którym od kilku lat prowadzona jest działalność asystentów rodzinnych.

Szkolenie obejmuje 230 godziny wykładów i warsztatów ( w tym 30 godz. zajęć praktycznych)

Adresaci szkolenia:
• Osoby przygotowujące się do roli zawodowej asystenta rodzinny( wykształcenie zgodne z wymogami Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z dn. 9.czerwca 2011r.)
• Asystenci rodziny;
• Pracownicy socjalni;
• Pracownicy PCPR;
• Psychologowie;
• Pedagodzy;
• Pracownicy organizacji pozarządowych;
• Studenci;
• Osoby interesujące się tematyką pracy z rodzinami zagrożonymi marginalizacja społeczną.

Treść merytoryczna szkolenia zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2011r. w sprawie szkoleń dla asystentów rodziny. Firma posiada zgodę MPiPS na prowadzenie szkolenia.

Zagadnienia merytoryczne poruszane podczas szkolenia:
( Dokładny program szkolenia wraz ze szczegółowymi zganieniami otrzymają osoby, które zgłoszą się na szkolenie)

• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• Trening umiejętności interpersonalnych;
Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w pracy asystenta rodziny;
• Metodyka pracy asystenta rodziny;
• Dokumentacja w pracy asystenta rodziny;
• Podstawy psychologii rozwojowej.
• Podstawy psychologii rodziny;
• Mechanizmy dysfunkcji rodziny i objawy zaburzeń;
• Specyfika rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną;
• Nawiązanie kontaktu z rodziną;
• Kontrakt w pracy asystenta rodziny;
• Podstawy prawne dot. prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego oraz prawa pracy;
• Trudności w pracy z rodziną;
• Opór w pracy z klientem;
• Praca z oporem;
• Interwencja kryzysowa w pracy asystenta rodziny;
• Mediacje rodzinne;
• Współpraca asystenta z służbami wspomagającymi rodzinę;
• Edukacja zdrowotna;
• Uzależnienia – fakty i mity;
• Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi ;
• Niepełnosprawność w rodzinie;
• Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziny;
• Diagnoza psychologiczna;
• Formułowanie diagnozy rodziny i jej poszczególnych członków;
• Tworzenie indywidualnych planów pracy korekcyjnej z klientem;
• Zajęcia praktyczne

W trakcie szkolenia przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przez wykwalifikowanych specjalistów – praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny na warszawskim Śródmieściu.

Miejsce szkolenia:
• Warszawa.

Termin poszczególnych zjazdów szkoleniowych:

• Zjazd 1 – 11-13.05.2012r.
• Zjazd 2 – 25-27.05.2012r.
• Zjazd 3 – 8-10.06.2012r.
• Zjazd 4 – 22-24.06.2012r.
• Zjazd 5 – 13-15.07.2012r.
• Zjazd 6 – 20-22.07.2012r.

• Terminy zajęć praktycznych ustalane będą indywidualnie z poszczególnymi uczestnikami.

Koszt szkolenia:

• 2400 zł/os. (Cena obejmuje: usługę trenerską, profesjonalne materiały szkoleniowe przygotowane na każdy zjazd szkoleniowy, odbycie zajęć praktycznych, prezentację multimedialną, certyfikat ukończenia szkolenia, bazę lokalową, całodniowy serwis kawowy. Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia).
• Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty

• Dla instytucji zgłaszających na szkolenie więcej niż jednego pracownika 10% zniżki.

Zasady zgłaszania się na szkolenie:

Przyjmujemy zgłoszenia od instytucji jak i osób indywidualnych.

Uwaga! Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla zorganizowanej grupy we wskazanej przez Państwa Placówce, w dogodnym dla Państwa terminie. Termin i koszt takiego szkolenia ustalamy indywidualnie z zainteresowaną Placówką.

• Nadesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia) na adres mailowy [email protected]

• Termin zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są do 20.04.2012 r.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
• Potwierdzeniem zgłoszenia mailowego jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł na konto: 25 1440 1387 0000 0000 1153 9882 Akademia Rozwoju „Horyzont” Katarzyna Olobry-Księżak, ul. Górczewska 200C/113, 01-460 Warszawa, do 20.04.2012 r.

Akademia Rozwoju Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz opinie naszych klientów o szkoleniach znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej: www.akademia-horyzont.com ( zakładka rekomendacje) lub pod numerem tel.( + 48) 691 359 580

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i własność Katarzyna Olobry-Księżak


oprac. ops.pl angoc

Komentarze 11-13.05.2012r. Warszawa. Szkolenie kwalifikacyjne dla Asystentów Rodziny (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna