Archiwalne

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych ogłasza nabór na kolejną edycję – Warszawa 2/2012 specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zajęcia prowadzone są w centrum Warszawy w systemie weekendowym; rozpoczynają się 20 kwietnia 2012. Udział w szkoleniu jest płatny. Specjalizacja przeznaczona jest dla osób kierujących, bądź przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Szkolenie skierowane jest również do kadry pracowników organizacji pozarządowych działających w dziedzinie pomocy społecznej oraz innych pracowników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat organizacji pomocy społecznej. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby z wykształceniem średnim i wyższym.

Po ukończeniu kursu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają dyplom poświadczający uzyskanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zajęcia prowadzone będą w godzinach 9.30-18.00 w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Specjalizacja rozpoczyna się 20 kwietnia i kończy egzaminem 12 października.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu znajdują się na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych www.irss.pl

PROGRAM SPECJALIZACJI

Program specjalizacji jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i zawiera następujące bloki tematyczne:
1. współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej – 10 godzin;
2. pomoc społeczna jako instytucja, w tym zasady finansowania pomocy społecznej – 20 godzin;
3. wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego penitencjarnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, systemu prawnego pomocy społecznej, praw człowieka – 30 godzin;
4. wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania – 20 godzin;
5. kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej – 20 godzin;
6. metody statystyczne w pomocy społecznej – 10 godzin;
7. etyka pracy socjalnej – 10 godzin;
8. instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej, z uwzględnieniem organizacji pozarządowych – 10 godzin;
9. zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu, województwa – 50 godzin;
10. kategorie osób i rodzin uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej – 30 godzin.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.
O PRZYJĘCIU NA SPECJALIZACJĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych telefon kontaktowy 22 629-40-18 wew. 103 e-mail: [email protected]

Dodatkowe informacje i formularz znajdą Państwo na stronie www.irss.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»