Archiwalne

Wizyta studyjna Francja 20-25 maja 2012 r.

Instytut Rozwoju Służb SpołecznychDział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej „System pomocy i ochrony dzieci i młodzieży oraz ich rodzin we Francji. Od planu działania do innowacyjnego rozwiązania”, która odbędzie się w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wizyta odbędzie się w dniach 20-25 maja 2012 r. w Paryżu; wyjazd studyjny jest bezpłatny; uczestniczki i uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z jej organizacją. Rekrutacja on-line potrwa do 19 kwietnia br. do 15.30

CEL

Adresatami wizyty są pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz osoby zatrudnione w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, działające w obszarze wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży.

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie się z polityką społeczną Francji realizowaną na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujących wsparcia i ochrony.

Osoby uczestniczące w wyjeździe będą miały możliwość zapoznania się z systemem, z uwzględnieniem podziału kompetencji pomiędzy instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz trzecim sektorem, a także współpracy pomiędzy nimi. Zostaną przedstawione priorytety w obszarze ochrony dziecka i rodziny, zmiany legislacyjne wprowadzone przez reformę z dn. 5 marca 2007 r. oraz nowe formy działań pomocowych na poziomie samorządowym.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Termin przyjmowania zgłoszeń (formularz on-line) – do 19 kwietnia 2012 r. do 15.30

Informacja o zakwalifikowaniu (mailem) – 20 kwietnia 2012 r. W pierwszej kolejności skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi.

Czas trwania wizyty studyjnej – 20-25 maja 2012 r.  • Wszelkie niezbędne informacje, formularz zgłoszeniowy on-line oraz zaproszenie i program wizyty studyjnej dostępne są na stronie www.irss.pl 
     

  • Zgłoszenie prosimy nadsyłać do 19 kwietnia 2012 r. do 15.30


  • Informacji na temat wizyty udziela Dział Szkoleń, tel. 22 629-40-18 wew. 103, 107 [email protected]


Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej !

Zespół Realizacji Umowy

Projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

———————————————————–

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

ul. Marszałkowska 34/50

00-554 Warszawa

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Wizyta studyjna Francja 20-25 maja 2012 r. (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»