Archiwalne

Szkolenie ”Rachunkowość i sprawozdawczość w JPS – na tle ostatnich zmian w przepisach”

Zapraszamy na szkolenie: Rachunkowość i sprawozdawczość w Jednostkach Pomocy Społecznej – na tle ostatnich zmian w przepisach. Miejsce i termin: Jurata w dniach 9-13 czerwca 2013 „Rachunkowość i sprawozdawczość w Jednostkach Pomocy Społecznej – na tle ostatnich zmian w przepisach” – program szkolenia: 9-13.06.2013r. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowy „Delfin”

9.06.2013r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w Ośrodku „Delfin”

10.06.2013r. (poniedziałek)
Dzień pierwszy

07.00-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)

09.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, wybór zajęć, rozpoczęcie szkolenia

09.00-15.30:

1. Kontrola zarządcza jako skuteczny element ograniczenia ryzyka z tytułu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla kierownika i głównego księgowego na tle zmienionych przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

2. Istotne zmiany w zakładowym planie kont w związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów, w tym:
– nowa definicja środków trwałych i konsekwencje z tego wynikające. Inwentaryzacja nieruchomości
poprzez uzgodnienie z zasobami nieruchomości. Problemy związane z wyceną i ewidencją,
– nowe zasady ewidencji należności przychodów z tytułu dochodów budżetowych (nowa funkcja kont 221,
226 i 720),
– księgowanie odsetek i odpisów aktualizujących na należności wątpliwe,
– nowe konta pozabilansowe i ich funkcje, w tym konta 976 ”Wzajemne rozliczenia między jednostkami”
z omówieniem zasad wzajemnych wyłączeń.

3. Typowe problemy związane z ewidencją księgową i sprawozdawczością w zakresie funduszu alimentacyjnego:
– ewidencja księgowa w jednostce realizującej zadania w powiązaniu z ewidencją księgową budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikających z decyzji,
– rozliczanie w księgach rachunkowych należności od dłużników alimentacyjnych,
– koszty upomnienia i koszty komornicze: ewidencja księgowa w ciągu roku i na przełomie roku,
– aktualizacja należności od dłużników alimentacyjnych,

4. Zgodność lub brak zgodności danych wykazywanych w sporządzanej sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości budżetowej (Rb-27ZZ, Rb-27S), sprawozdawczości z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN) i sprawozdawczości finansowej (bilansie jednostki).

15:30-19:30 Czas wolny. Dla zainteresowanych- wycieczka piesza z przewodnikiem po Juracie

od 19.30 Kolacja regionalna z udziałem kapeli kaszubskiej, połączona z dyskoteką
11.06.2013r. (wtorek)
Dzień drugi

07.00-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30:
1. Ewidencja księgowa i zasady rozliczania środków z Unii Europejskiej ponoszonych na realizację przedsięwzięć (projektów). Ewidencja księgowa wydatków strukturalnych i zasady sporządzania sprawozdania rocznego Rb-WSa o wydatkach strukturalnych.

2. Zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków związanych z finansowaniem systemu pieczy zastępczej:
– klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków dotyczących realizowanych zadań oraz zadań przekazanych lub przyjętych do realizacji w drodze porozumień,
– ewidencja księgowa kosztów i wydatków w ciągu roku i na przełomie roku w związku z realizacją zadań pieczy zastępczej.

3. Jak rozumieć budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej.

4. Omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości przez kontrole zewnętrzne i w trakcie realizowanych zadań audytowych.

5. Projektowane zmiany (lub omówienie najnowszych zmian) w sprawozdawczości budżetowej.

15.30-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych- wycieczka autokarowa z przewodnikiem na Hel

19.00 Kolacja – ognisko na plaży od strony Zatoki Gdańskiej

12.06.2013r. (środa)
Dzień trzeci

07.00-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30:
Zasady rzeczowego i finansowego rozliczania projektów systemowych OPS i PCPR w ramach POKL 2007-2013:
• Zasady rozliczania wskaźników postępu rzeczowego w projekcie
• Zasady prowadzenia bazy danych PEFS
• Zasady rozliczania finansowego projektu, obiegu dokumentów finansowych w projekcie, dokumentowania wydatków
• Zasady sporządzania wniosków o płatność i przekazywania kolejnych transz w projekcie

15.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów szkolenia, zakończenie

15.30-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych rejs kutrem wycieczkowym po Zatoce Gdańskiej- dodatkowo płatny
od 19.00 Kolacja

13.06.2013r. (czwartek)
Wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia

07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 840zł OD OSOBY.

W CENIE SZKOLENIA:
– autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, opieka logistyczna organizatora szkolenia
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 4 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-osobowe) Pokoje 1 osobowe-
dodatkowo płatne- do wyczerpania limitu pokoi) 3 obiady, 3 kolacje, w tym 2 integracyjne, serwis konferencyjny
– wycieczka autokarowa na Hel
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. REJS KUTREM WYCIECZKOWYM PO ZATOCE- DODATKOWO PŁATNE

Koordynator szkolenia: Joanna Słowik tel.: 12 636-92-85 lub 505 011-742

Pełny harmonogram z kartą zgłoszenia do pobrania na www.sps.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie ”Rachunkowość i sprawozdawczość w JPS – na tle ostatnich zmian w przepisach” (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»