Archiwalne

SZKOLENIE ZAWODOWE – ASYSTENT RODZINY


ZAPRASZA NA
SZKOLENIE ZAWODOWE – ASYSTENT RODZINY
Warszawa, 24 – 26.08.2012 r.


SZKOLENIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ NAD DZIECKIEM.

Celem kursu jest przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poznanie praw i obowiązków jakie stoją przed pracownikami, poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia rodzinie jako całości oraz poszczególnym jej członkom.


UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT O UKOŃCZENIU SZKOLENIA.


Daje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy asystenta rodziny, osobom  które mają wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.


*Wymogi zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE:


• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


• Specyfika rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, problemy wychowawcze).


• Funkcje i cele asystenta rodziny.


• Prowadzenie dokumentacji.


• Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z rodziną.


• Zawieranie kontraktu w pracy asystenta rodziny.


• Praca z oporem i motywowanie do zmiany.


• Formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.


• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.


• Koordynacja działań służb społecznych.


• Interwencja kryzysowa w rodzinie.


• Rozwiązywanie relacji asystent-klient


Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową przez wykwalifikowanych trenerów mających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny.


UWAGA! Dla zainteresowanych możliwość bezpłatnej konsultacji psychologicznej  w celu doskonalenia indywidualnych potencjałów w pracy z trudnym klientem.


ORGANIZATOR: Akademia Nowy Horyzont


WYMIAR SZKOLENIA: 32 godziny dydaktyczneTERMIN I MIEJSCE: 24.08.2012 – 26.08.2012 r., Warszawa


KOSZT: 450 zł/osoba


(cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe w formie tradycyjnej oraz audio-CD, całodzienny serwis kawowy).


Dla instytucji zgłaszających więcej niż jednego pracownika i studentów 10%zniżki.
Dla osób zgłaszających się poprzez portal ops.pl 5% zniżki.


ZASADY UCZESTNICTWA:


• Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]  lub telefoniczniepod numerem telefonu:


518 203 435 lub 604 529 813


• Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto:


03 1030 0019 0109 8530 0033 3167 decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.


• Pozostałą kwotę (250 zł), należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.


• Akademia Nowy Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.


Dane firmy:


Akademia Nowy Horyzont
ul. Wąwozowa 6/166
02 – 796 Warszawa
NIP: 648-239-75-06
Rejestr Instytucji Szkoleniowej: 2.14/00267/2011
www.akademiahoryzont.pl


WSZYSTKICH, KTÓRZY NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRZEZ USTAWĘ A SĄ ZAINTERESOWANI PRACĄ ASYSTENTA RODZINY ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE „ASYSTENT RODZINY”


Więcej informacji na:


http://www.akademiahoryzont.pl/aktualnosci,2.html


oraz:


http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-umiejetnosci-psychologicznych/asystent-rodzinny/


oprac. AZ, ops.pl

Komentarze SZKOLENIE ZAWODOWE – ASYSTENT RODZINY (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»