Archiwalne

Szkolenie: Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu pracy metodą TSR. Temat: Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Termin: 2013-04-12 


Temat: Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
Termin: 2013-04-12
Czas trwania: 9:00-16:00

Adresaci:
Adresatami szkolenia są m.in. psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, asystenci rodzin, pracownicy socjalni, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Tematyka: 1. Założenia i źródła TSR

a) Definicja podstawowa TSR,
b) Powstanie TSR,
c) Związki TSR z innymi modelami/ teoriami.
2. Czym jest Solution Focused Brief Therapy SFBT wg Steve de Shazera?
3. Charakterystyka SFBT
a) Krótkoterminowość,
b) Realizowanie celów klienta,
c) Pozytywne ujęcie
4. Terapia krótkoterminowa a terapia długoterminowa.
5. Ogólne zagadnienia psychologii a TSR
a) Spojrzenie na człowieka w TSR,
b) Rozumienie psychopatologii, diagnozy i rozpoznania,
c) Język klienta,
d) Wyjaśnianie a rozwiązywanie.
6. Tworzenie kontekstu spotkania z klientem.
7. Przebieg spotkania z klientem.
8. Typologia klientów wg S. de Shazera i sposoby nawiązywania relacji z pomagaczem
a) klient – klient,
b) klient – uskarżający się,
c) klient – gość.
9. Rodzaje interwencji pomagacza, w kierunku różnych typów klienta.
a) Typy relacji terapeutycznych i ich znaczenie w rozpoznawaniu i omijaniu oporu klienta przed zmianą
10. Koncentracja na zasobach.
11. Przebieg pierwszej sesji z klientem – charakterystyka, cele:
a) analiza potrzeb klienta (a nie problemów),
b) analiza zasobów i mocnych stron (a nie deficytów i zaburzeń),
c) analiza dotychczasowych osiągnięć (a nie porażek i potknięć),
d) analiza wyjątków od sytuacji problemowej (a nie częstotliwości występowania i rozmiarów problemu),
e) umiejętność wyraźnego nakreślenia i budowania pożądanej przyszłości.
12. Wywiad z klientem z zastosowaniem genogramu – tworzenie genogramu, zastosowanie, analiza genogramu na potrzeby TSR
a) Konstruowanie genogramu i jego interpretacja,
b) Struktura pierwszego wywiadu/pierwszej sesji z KLIENTEM/rodziną – zakresy tematyczne kolejnych sesji.
13. Praca Metodą TSR – Metody i techniki TSR:
a) Rozmowa poza problemem,
b) Komplementowanie – wydobywanie zasobów klienta i zasobów „pomagacza”,
c) Cele,
d) Pytania cyrkularne, pytania o cud, pytania normatywno-porównawcze, pytania o skalowanie, pytania o wyjątki, Pytania ukierunkowujące na preferowaną przyszłość,
e) Wyjątki,
f) Skalowanie,
g) Pierwszy krok,
h) Zadania domowe.
14. Praca Metodą TSR – Metodologia TSR
a) skuteczne formowanie celu pracy terapeutycznej,
b) Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu,
c) Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów \”świata bez problemu\”,
d) Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu,
e) Monitorowanie wprowadzanych zmian,

f) Pomocne techniki TSR,
g) Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metody TS.
Osoba prowadząca: Aleksandra Patyk

Koszt szkolenia:
300 PLN

Strona Internetowa: www.dcp.wroclaw.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie: Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»