Archiwalne

DIAGNOZA – NARZĘDZIE PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM


ZAPRASZA NA SZKOLENIE
DIAGNOZA – NARZĘDZIE PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM
Szkolenie specjalistyczne – stopień pierwszy.
14-17.06.2012, Warszawa

Celem szkolenia jest nauka formułowania diagnozy oraz indywidualnych planów korekcyjnych w pracy z rodziną, dziećmi oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Kurs skierowany jest do: pracowników ośrodków pomocy społecznej, osób pracujących       w charakterze asystentów rodzinnych, pedagogów, psychologów, kuratorów zawodowych     i społecznych, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych oraz do osób pracujących    z rodzinami i osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną. Zagadnienia merytoryczne:·      Podstawy psychologii rozwojowej.·      Hierarchia potrzeb człowieka.·      Formułowanie hipotez.·      Wywiad diagnostyczny – metody i narzędzia.·      Formułowanie diagnozy.·      Tworzenie indywidualnych, korekcyjnych planów pracy z klientem.·      Sposoby pracy z klientem.Uczestnicy otrzymają certyfikat o ukończeniu szkolenia.WYMIAR SZKOLENIA: 38 godzin dydaktycznych
TERMIN I MIEJSCE: 14 – 17.06.2012r., Warszawa
KOSZT: 550 zł/osoba
(cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe w formie tradycyjnej oraz audio-CD, poczęstunek w czasie przerw).Uwaga! Dla beneficjentów szkolenia Praca Asystenta Rodzinnego oraz dla instytucji zgłaszających więcej niż jednego pracownika i studentów 10% zniżkiWARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub telefonicznie.


Osoba do kontaktu: Aleksandra Ostrowska +48 518 203 435

  • Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto 03 1030 0019 0109 8530 0033 3167 decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Pozostałą kwotę (350 zł), należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

  • Akademia Nowy Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń


Więcej informacji na temat szkolenia na stronie:http://www.akademiahoryzont.pl/aktualnosci,2.htmlOpinie uczestników naszych szkoleń: http://www.akademiahoryzont.pl/rekomendacje,9.html 


oprac. AZ, ops.pl

Komentarze DIAGNOZA – NARZĘDZIE PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»