Newsy   

Warszawa: Likwidacja OPS i ŚOO w dzielnicy Śródmieście

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”

Mocą tej uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dniem 1 stycznia 2013 roku przestaną istnieć Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście oraz Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. Andrzeja Tymowskiego. Dotychczas realizowane zadania likwidowanych placówek przejmie Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Andrzeja Tymowskiego.

Podczas obrad XXXVII Sesji Rady m. st. Warszawy zgłoszono wiele krytycznych uwag pod adresem rozpatrywanego projektu uchwały. Radni postulowali przeniesienie obrad na kolejną sesję Rady. Ważnym argumentem był brak opinii Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Wymóg ten został jednak spełniony – w trybie pilnym odbyło się posiedzenie Komisji, której opinia była konieczna ze względów formalnych do dalszego procedowania projektu uchwały. Radnych opozycji zaniepokoił pośpiech towarzyszący pracom nad tym projektem uchwały. Wszystko wskazywało na to, że projekt będzie głosowany w terminie późniejszym. Tak się jednak nie stało. Radni zgłosili poprawki do rozpatrywanego projektu uchwały, które w głosowaniu zostały odrzucone.

Uczestnikami całości obrad XXXVII Sesji Rady m. st. Warszawy byli przedstawiciele pracowników dwóch likwidowanych instytucji OPS i ŚOO. Najliczniejsza reprezentacja pracowników zaniepokojonych planowanymi zmianami pojawiła się na sali obrad po godzinie 16-tej. W trakcie debaty i głosowania obecni byli: Zarząd Komisji Zakładowej NSZZ \”Solidarność\” Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz reprezentacja związkowców i nienależących do związków pracowników. Byli obecni przedstawiciele Związku Zawodowego Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego im. Andrzeja Tymowskiego. Przedstawiciele obu likwidowanych placówek skorzystali z prawa głosu i poinformowali Radę m. st. Warszawy m.in. o tym, że projekt uchwały nie był konsultowany z organizacjami związkowymi i pracownikami likwidowanych placówek. Przedstawiciel pracowników socjalnych OPS Dzielnicy Śródmieście zwrócił uwagę radnych na zagrożenie pogorszenia jakości pomocy dla mieszkańców dzielnicy w związku z możliwą w ramach likwidacji redukcją etatów m.in. rejonowych pracowników socjalnych.

Ostatecznie za uchwałą w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego” głosowało 36 radnych, 16 było przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu, jedna osoba nie głosowała.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Głos z Radomia ws. likwidacji OPS i ŚOO w Warszawie

Rada m. st. Warszawy zdecyduje o losach OPS i ŚOO

info. własna
Redakcja OPS.pl

Komentarze Warszawa: Likwidacja OPS i ŚOO w dzielnicy Śródmieście (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»