Newsy   

Nie dla likwidacji OPS w Warszawie

„Krytyka Polityczna” opublikowała ciekawy artykuł na temat planowanych zmian w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej w Warszawie oraz kulisów ich wprowadzania. Jest już dostępny tekst pt. „Nie likwidujmy OPS-ów” , który informuje o aktualnej sytuacji w dwóch samorządowych placówkach pomocowych, które z dniem 1 stycznia 2013 roku zostaną zlikwidowane.

Od ponad dwóch tygodni pracownice i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w Warszawie z niepokojem patrzą w przyszłość. Z dniem 1 stycznia 2013 roku ma wejść w życie uchwała Rady Miasta, która zlikwiduje ich placówkę oraz Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. Andrzeja Tymowskiego.

Pracownice i pracownicy śródmiejskiego OPS-u i ŚOO obawiają się nie tylko o własne stanowiska pracy, ale przede wszystkim o los swoich podopiecznych.

W czwartek, 31 maja 2012, w czasie obrad XXXVII Sesji Rady m. st. Warszawy odbyła się dyskusja na temat projektu utworzenia CPS. Obecni na sali pracownicy OPS i ŚOO zgłaszali krytyczne uwagi. Ich głos nie został jednak wysłuchany. Nie miało znaczenia również to, że negatywnie zaopiniowało ten projekt Biuro Polityki Społecznej. Radni postulowali przeniesienie obrad na kolejną sesję Rady. Ważnym argumentem był brak opinii Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Aby sobie poradzić z tą formalną przeszkodą i dalej procedować uchwałę, w trybie pilnym zwołano posiedzenie Komisji.

Pełna treść artykułu \”Krytyki Politycznej\” dostępna jest [ tutaj ]

O co chodzi?

Dotychczas realizowane zadania przez obie samorządowe placówki będzie realizowało od stycznia 2013 roku Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ze zmniejszoną liczbą etatów na ich obsługę.

Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy ŚOO pomaga aktualnie seniorom i osobom niepełnosprawnym w ramach typowej dla ośrodka wsparcia/dziennego domu pomocy działalności. Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy niesie pomoc wszystkim mieszkańcom Dzielnicy Śródmieście: dzieciom, dorosłym i seniorom. OPS realizuje zadania określone przez kilkanaście ustaw. Pomaga zarówno osobom i rodzinom w kryzysie. Stara się nieść pomoc osobom bezrobotnym, uzależnionym, bezdomnym, ofiarom i sprawcom przemocy, osobom niepełnosprawnym, uchodźcom. Pracownicy OPS starają się w ramach swojej pracy realizować działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców oraz aktywizować społeczność lokalną do samopomocy w ramach wolontariatu i środowiskowej metody pracy socjalnej.

Projekt Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście zakłada natomiast redukcję etatów na realizację powyższych zadań. Twórcom tego projektu udało się przekonać Radnych Dzielnicy i Miasta, że da się lepiej pomagać zmniejszając koszty obsługi dotychczas realizowanych zadań. Profesjonaliści uważają jednak, ze skutkiem tej modernizacji będzie pogorszenie jakości dotychczas świadczonych usługi i działań pomocowych. Już dziś dostrzegalny jest brak wystarczającej liczby etatów na realizację zadań pomocy społecznej. W związku z tym nie jest w dzielnicy Śródmieście m.in. realizowana metoda pracy socjalnej ze środowiskiem lokalnym CAL.

żródło: info. własna oraz  Krytyka Polityczna  www.krytykapolityczna.pl

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo Sprawiedliwości o programach dla sprawców przemocy w rodzinie opuszczających zakłady karne

26 maja 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 1304.2017 r. zwrócił się do Ministerstwa...»

Usługi opiekuńcze w schroniskach dla bezdomnych

12 kwietnia 2018      TAGI:      
W dniu 10 kwietnia została opublikowana ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy...»

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 2017 – wyniki konkursu

13 kwietnia 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „Oparcie...»

RPO o placówkach dla osób bezdomnych

19 stycznia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z wnioskiem do Ministra Rodziny Pracy i Polityki...»

Rozporządzenie ws. standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni

17 maja 2017      TAGI:   
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. udzielanie schronienia....»