Newsy

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Publikujemy projekt dokumentu – Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten po przeprowadzonych konsultacjach zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w ramach systemu programowania strategicznego kraju i regionów, określonych w przepisach o zasadach prowadzeniu polityki rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z treścią powstałego już projektu i włączenie się w proces jego ogólnopolskich konsultacji oraz dyskusji na ten temat.

Byczyna, 8 czerwca 2012 rokuDrodzy Przyjaciele i Szanowni Państwo,Przedstawiamy przygotowany przez członków grupy strategicznej Zespołu do spraw rozwiązań systemowych ekonomii społecznej projekt dokumentu – Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten, po przeprowadzeniu dyskusji w środowisku ekonomii społecznej, przyjęciu przez Zespół, oraz uzgodnieniach wewnątrz administracji rządowej oraz bardzo istotnych konsultacjach społecznych, stanowić będzie dokument Rady Ministrów, wynikający z systemu programowania strategicznego kraju i regionów, określony w przepisach o zasadach prowadzeniu polityki rozwoju.


Zgodnie z nową systematyką prawną, polityka rozwoju kreowana jest przez: strategie rozwoju oraz dokumenty o charakterze wykonawczym programy rozwoju i programy operacyjne. Formuła programu rozwoju jest o tyle istotna, że nie obejmuje ona wyłącznie kwestii finansowania ze środków europejskich, ale rozwiązania o charakterze prawnym, organizacyjnym, finansowym i edukacyjnym. Program rozwoju określa bowiem całościową koncepcję działań i nie sprowadza ekonomii społecznej wyłącznie do wsparcia ze źródeł Unii Europejskiej, często nieskoordynowanych z krajową polityką publiczną i jak się okazuje w tym okresie finansowania często nieskuteczną.
 
Na obecnym etapie, dokument, który przekazujemy nie ma jeszcze formalnego charakteru dokumentu rządowego choć w pracach nad nim uczestniczyli – jako członkowie grupy – pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W szczególności podziękowania należą się Piotrowi Stronkowskiemu, Antoniemu Sobolewskiemu, Tomaszowi Schimankowi, Piotrowi Frączakowi i Małgorzacie Saracyn, redaktorowi Michałowi Sobczykowi, oraz wielu osobom inspirującym, których nie sposób wymienić. Projekt ten nie jest wynikiem prac eksperckich, ale dyskusji z wieloma środowiskami lokalnymi, regionalnymi, zarówno administracji publicznej, sektora ekonomii społecznej oraz biznesu. Poszczególne fragmenty dyskutowano w środowiskach województw: lubuskiego,  śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego oraz opolskiego. To były oczywiście dyskusje mające na celu zebranie jak najwięcej informacji o potrzebach i oczekiwaniach. Należy jednak pamiętać, że prezentowany projekt nie jest ani dokumentem kompletnym, ani zakończonym. Brak w nim m.in. istotnego elementu – planu finansowego, zaś niektóre z rozdziałów powinny uleć uzupełnieniu lub modyfikacji.


W tej pierwszej odsłonie, z którą mamy obecnie do czynienia, chodzi o to abyśmy wspólnie – na wstępnym etapie – mogli przedyskutować przede wszystkim kwestie celów, priorytetów i kierunków interwencji publicznej. Tak samo jak w przypadku wojewódzkich programów rozwoju ekonomii społecznej – które notabene powinny mieć wspólny mianownik z programem krajowym –  najistotniejszym elementem jest partycypacyjny sposób ich dyskutowania i uzgadniania. Trudno jednak debatować nad czymś czego nie ma.


Dlatego już teraz prezentujemy projekt, który może stać się podstawą poważnej dyskusji merytorycznej. Jedno jest pewne. Jeśli chcemy być traktowani poważnie, to musimy być gotowi ze spójną przemyślaną koncepcją. Mam nadzieję, że przedstawiony  dokument jest bliski tym oczekiwaniom.
 
Niniejsze zaproszenie kierujemy do środowisk samorządowych, organizacji obywatelskich, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorców.


Oczekujemy wielu uwag i głosów w dyskusji. Pragniemy również aby ta dyskusja miała charakter zorganizowany. Dlatego pozwalam sobie zwrócić w tej sprawie do Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Związku Organizacji Sieci Współpracy „Barka”, Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  o zorganizowanie procesu konsultacji nad dokumentem.


Proces dyskusji musi zostać przygotowany i objąć wszystkie regiony – obejmując nie tylko organizacje, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i ich organizacje. Jestem przekonany, że zostanie zorganizowana wspólna przestrzeń w której przedyskutujemy kierunek myślenia i rozwoju ekonomii społecznej. Dlatego zapraszam do dyskusji, zgłaszając gotowość do wszelkich wyjaśnień, co deklaruję w imieniu zespołu redakcyjnego projektu dokumentu dotyczącego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.Cezary MiżejewskKrajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
Projekt: czerwiec 2012 [ tutaj ].pdf
oprac. ops.pl angoc

 

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będzie kolejny protest pracowników sektora pomocy społecznej!

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny podjął decyzję o wszczęciu procedury, która...»
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne – kontrole w pomocy społecznej

10 sierpnia 2020      TAGI:         
Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
OPS złotą receptą

Ośrodek Pomocy Społecznej złotą „receptą”

19 października 2020      TAGI:         
Jak podnosi Ministerstwo na łamach witryny internetowej, każdy kto z powodu pandemii...»
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a COVID-19

21 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokonało zmiany dotychczasowych wytycznych...»

Nowe świadczenia nie wliczane do dochodu w pomocy społecznej

18 marca 2019      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz...»
amgk » 23 października 2020, 14:08

zarządzenie czyste powietrze

admin.2021 » 23 października 2020, 13:05

Umorzenie przez Wojewodę?

ethelsienna7 » 23 października 2020, 13:03

my.arlo.com