Newsy      

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 listopada 2022 r.).

Projektodawca zakłada wprowadzenie zmian m.in. na gruncie:

1) Mieszkań chronionych – projektowanych mieszkań treningowych i wspomaganych.

Dotychczasowa nazwa „mieszkania chronione” docelowo ma zostać zastąpiona nazwą „mieszkania treningowe i wspomagane”. Dodatkowo projektowane zmiany przewidują, iż kwalifikacja osoby ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym odbywa się ma na podstawie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających przesłanki do udzielenia ww. wsparcia. Nie będzie już wymagane przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego co ma na celu pewne odformalizowanie procesu kwalifikacji.
Wojewoda będzie prowadził rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminę i powiat lub na ich zlecenie.

2) Usług opiekuńczych – świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

W przypadku, gdy dana gmina będzie zainteresowana realizowaniem usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, rada gminy w uchwale, która określi szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (w tym także świadczone w formie usług sąsiedzkich) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowe warunki zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania, będzie musiała również określić również szczegółowe kryteria przyznania usług sąsiedzkich ich wymiar, zakres czy sposób kontroli. Dodatkowo rada gminy nabędzie kompetencje do rozszerzenia katalogu osób, którym będzie mogło być świadczone wsparcie w formie usług sąsiedzkich.

3) Usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – usług wsparcia krótkoterminowego.

Wskazana usługa nie będzie stanowić w istocie nowego świadczenia, a będzie jedynie stanowić modyfikację, elastyczne połączenie dotychczasowych usług świadczonych przez ośrodki wsparcia i domy pomocy społecznej.

4) Wprowadzenia regulacji obligujących kierowników lub dyrektorów domów pomocy społecznej oraz podmioty prowadzące placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku do prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych z udziałem mieszkańców lub osób przebywających w placówce, podejmowania działań następczych oraz przekazywania informacji właściwym organom.

Projekt przewiduje procedurę przekazywania informacji w celu podjęcia interwencji oraz działań naprawczych przez odpowiednie organy.

5) Udzielania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej i placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku, w przypadku podejmowania tej działalności po raz pierwszy lub gdy wcześniejsza decyzja została uchylona w wyniku zaprzestania spełniania przesłanek do jej prowadzeni.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366808/katalog/12933323#12933323

Komentarze Szykują się zmiany w pomocy społecznej (1)

      5 + 2 = ?    
W artykule gazety prawnej z 28 listopada 2022 r. była równiez informacja że dodatek terenowy pracowników socjalnych będzie bez podatku. wywiadu udzielał przewodnicący PFZPSiPS p. Maczyński. Czy jest to dalej aktualne? czy zrezygnowali z tej poprawki?
DODAŁ: pr.socjalny DNIA 01 lutego 2023 O 09:01

ZOBACZ PODOBNE

Organizacja pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy

Organizacja pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy – bezpłatne szkolenie online

29 marca 2022      TAGI:         
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. "Organizacja pomocy społecznej dla uchodźców...»
Ustawy o samorządzie gminnym

Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA

19 września 2022      TAGI:      
Do senatu trafiła Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych...»
Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Zmiany w dodatku węglowym procedowane w Senacie

26 października 2022      TAGI:         
W Senacie trwają prace nad ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym...»
margnotis » 31 marca 2023, 16:16

O czym pamiętać

monO » 31 marca 2023, 14:24

faktury za wodę

marzenasaw » 31 marca 2023, 14:07

kumunikat z systemu

nhacaidd7 » 31 marca 2023, 13:25

DD7