Newsy

Federacja Organizacji Związkowych Pomocy Społecznej w Polsce

od lewej: Marta Sokołowska IRSS, Jerzy Gilewski ZZP MOPS Kraków, Piotr Lipa oraz Paweł Maczyński ZZP OPS Ursynów, Andrzej Gocłowski redakcja OPS.pl
W dniu 4 lipca 2012 r. w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych w pomocy społecznej oraz pracowników socjalnych, zorganizowane w ramach seminarium IRSS \”Uzwiązkowienie pracy socjalnej szansą na integrację i reformę zawodu pracownika socjalnego cz. I\” –  informuje witryna internetowa Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów w Warszawie. Publikujemy również zapis audio tego spotkania.


Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Związek Zawodowy Pracowników MOPS Kraków, Portal OPS.pl oraz Związek Zawodowy Pracowników OPS Ursynów.
W pierwszej części seminarium zebrane osoby wysłuchały prezentacji dr. Marka Rymszy – naukowca i wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił aktualne wyniki badań dotyczące sytuacji pracowników socjalnych w Polsce. Zaproszony ekspert zwrócił uwagę na istniejącą tendencję sprzyjającą deregulacji zawodu, a także wskazał na obarczanie pracowników socjalnych coraz bardziej zadaniami o charterze urzędniczym oraz interwencyjnym, co powoduje wzmocnienie funkcji kontrolnej systemu pomocy społecznej kosztem profesjonalnego pomagania. Z przedstawionych wyników badań wynika również, że zdecydowana większość pracowników socjalnych chciałaby stworzenia ogólnopolskiej branżowej reprezentacji, jednak tylko ok. 10% osób zatrudnionych w pomocy społecznej uczestniczy w jakiejkolwiek formie działalności społecznej po godzinach pracy.


W dalszej części seminarium głos zabrali przedstawiciele dwóch ogólnokrajowych central związkowych tj. Pan Zygmunt Mierzejewski – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych oraz Pani Urszula Michalska – Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (OPZZ). Ww. prelegenci przedstawili strukturę oraz działalność własnych organizacji. Wspólnym mianownikiem wystąpień było zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z tworzenia struktur o charakterze ogólnopolskim, w tym tych wynikających z możliwości uczestnictwa w procesie legislacji aktów prawnych. Zaproszone osoby zachęcały do zjednoczenia licznych głosów pracowników pomocy społecznej.Ważnym wydarzeniem podczas seminarium było przedstawienie działalności już istniejących organizacji związkowych w pomocy społecznej, zarówno nowych jak i tych których działalność została ugruntowana. O historii i funkcjonowaniu Związku Zawodowego Pracowników MOPS Kraków opowiedział jego Przewodniczący – kol. Jerzy Gilewski. Następnie zebrani wysłuchali prezentacji dotyczącej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych (MOPS w Łodzi), Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych MOPS w Zawierciu oraz Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej \”Razem\” z Przemyśla. Podczas prezentacji wywiązała się dyskusja oraz wymiana doświadczeń dotyczących szczegółowych rozwiązań w funkcjonowaniu poszczególnych związków zawodowych. Zauważyć można było zaangażowanie i determinację, jaką w działaniu i inicjatywach, przejawiają poszczególne organizacje oraz ich reprezentanci.W ostatniej części spotkania przedstawiciele Związku Zawodowego OPS Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy zaprezentowali wstępne założenia projektu integracji środowiska zawodowego poprzez utworzenie ogólnopolskiej federacji związków zawodowych pracowników pomocy społecznej i pracowników socjalnych.


od lewej: Piotr Lipa oraz Paweł Maczyński -  Związek Zawodowy Pracowników OPS Ursynów Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy


Zebrane osoby, podczas dyskusji, zwracały uwagę na potrzebę stworzenia mechanizmu przyjmowania do federacji pojedynczych pracowników z danej instytucji, odpowiedniej nazwy dla organizacji, która podkreśli znaczenie zawodu pracownika socjalnego, jak też innych zawodów wykonywanych w ramach systemu pomocy społecznej. Szczególnie wyrażanie wybrzmiał głos prof. Jerzego Szmagalskiego, który zarówno w podsumowaniu, jak i podczas całego spotkania zwracał uwagę na zagrożenia wynikające z obecnego dążenia do obniżania nakładów (szukania oszczędności|) na tworzenie profesjonalnego systemu pomocy, co odbywa się kosztem obniżenia rangi zawodu pracownika socjalnego oraz jakości świadczenia samej pracy socjalnej osobom potrzebującym. Prof. Jerzy Szmagalski apelował również by w tworzonej strukturze związkowej uwzględniony został aspekt wzmacniania samej profesji.


Efektem końcowym seminarium jest przyjęta deklaracja 15 przedstawicieli obecnych na miejscu organizacji związkowych oraz niezrzeszonych uczestników spotkania, o tworzeniu ogólnopolskiej federacji naszego środowiska zawodowego. Planowane jest również następne spotkanie w październiku br., którego celem będzie ostateczne zawiązanie federacji (opracowanie i przyjęcie statutu, programu itp.).


Deklaracja z dnia 4 lipca 2012 roku o współpracy organizacji związkowych
zrzeszających pracowników pomocy społecznej w Polsce

http://zalaczniki.ops.pl/zwiazkowa_deklaracja_4.07.2012.jpg

http://zalaczniki.ops.pl/ruch_zwiazkowy/deklaracja_zwiazkowa_4_lipca_2012.pdf


Ważna wiadomość


Wobec powyższego zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych w pomocy społecznej, także tych których przedstawiciele nie byli obecni podczas seminarium, do włączenia się w tworzenie federacji naszego środowiska zawodowego. Już teraz można zgłaszać chęć współtworzenia federacji oraz uczestniczyć w konsultacjach dotyczących projektu statutu federacji. W tym celu prosimy koleżanki i kolegów związkowców o kontakt na jeden z adresów e-mail:
[email protected] lub [email protected]


Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w seminarium wszystkim przedstawicielom organizacji związkowych oraz pozostałym niezrzeszonym pracownikom pomocy społecznej będącym na spotkaniu.


Więcej na ten temat na forum.ops.pl


Seminarium IRSS (audio zapis) całości

Uzwiązkowienie pracy socjalnej


Fotoreportaż: Ruch związkowy fotki 4 lipca 2012

Więcej na ten temat na stronie internetowej


www.opsursynow-zzp.waw.ploprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Co z asystenturą rodziny?

Co dalej z asystenturą rodziny w Polsce?

07 sierpnia 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej alarmuje, żeczęść...»
Federacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Federacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

02 listopada 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła...»

Bezpłatna mediacja od 1 stycznia 2020 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

02 stycznia 2020      TAGI:         
Od 1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej...»
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

27 października 2020      TAGI:         
W dniu 26.10.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
OPS złotą receptą

Ośrodek Pomocy Społecznej złotą „receptą”

19 października 2020      TAGI:         
Jak podnosi Ministerstwo na łamach witryny internetowej, każdy kto z powodu pandemii...»
nowa21 » 15 października 2021, 21:48

Likwidacja 500+

Monia2020 » 15 października 2021, 20:03

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

de Charette » 15 października 2021, 15:57

pandemia. Kiedy koniec?

Kumali » 15 października 2021, 15:00

Hazard

Hinata » 15 października 2021, 14:53

szkolenie z pieczy zastępczej