Szkolenia         

Organizacja pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy – bezpłatne szkolenie online

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. „Organizacja pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy”, które odbędzie się 5 kwietnia o godz. 08.00.

Wojna na Ukrainie spowodowała nieznaną wcześniej potrzebę zorganizowania pomocy, w tym prawnej i organizacyjnej – dla Ukraińców przybywających do Polski.

Ustawodawca w trybie pilnym uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niektóre OPS-y otrzymały już nawet na ten cel specjalne środki finansowe z budżetu państwa. Teraz przed OPS-ami kolejne wyzwania, np. jak te środki zgodnie z prawem spożytkować, zarówno, jeśli chodzi o rodzaje i formy pomocy, jak i pod względem poprawności procedury administracyjnej. To ogrom zagadnień, począwszy od serii zasiłków z pomocy społecznej, poprzez świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, organizację opieki medycznej osób de facto nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Webinarium z przedmiotowego zakresu to odpowiedź na wielkie potrzeby prawnego wspierania JPS-ów.

Program szkolenia:

1. Dla kogo przewidziane są rozwiązania w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa? Kto będzie uprawniony do pomocy, wsparcia – świadczeń, zatrudnienia, opieki medycznej, etc.?

2. Kto będzie organizował pomoc? – czy np. OPS na obszarze, którego działania przebywa uchodźca, czy tam, gdzie zamierza docelowo się udać? Jak długo można formalnie udzielać pomocy? Zakres czasowy stosowania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Umowa gminy z osobami (podmiotami) organizującymi pomoc dla uchodźców – podstawy, zasady, konsekwencje.

4. Skąd i jakie wziąć środki finansowe i zasoby materialne na pomoc dla uchodźców? Co z zamówieniami publicznymi w tym kontekście?

5. Jak pomóc małoletnim, nie pozostającym pod opieką i pieczą dorosłych uchodźców?

6. Zasady udzielania pomocy obywatelom Ukrainy:
– o charakterze socjalnym (szeroko rozumiana pomoc społeczna; np. jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę, pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zasiłki celowe, stałe), jak udowodnić niepełnosprawność,
– świadczenia rodzinne,
– świadczenia wychowawcze (OPS czy ZUS), świadczenie „dobry start”,
– rodzinny kapitał opiekuńczy,
– pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy.

7. Jak wykazać sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową obywateli z Ukrainy, którzy będą korzystać z wymienionych wyżej form wsparcia i pomocy. Ewentualna procedura odwoławcza od decyzji odmownych. Czy stosujemy KPA, czy jakikolwiek przepis prawa ukraińskiego, umowę między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzoną w Kijowie w dniu 24 maja 1993 r.?

8. Współpraca pomiędzy gminami, OPS lub z NGO – porozumienia, umowy? Jakie podstawy, zasady, dochodzenie zwrotu środków, wzajemne rozliczenia, itp.

9. Odpowiedzi na pytania nietypowe, trudne, itp.

Prelegent:

Michał Bochenek

Administratywista, prawnik; były orzecznik w samorządowym kolegium odwoławczym; pracownik, kierownik i dyrektor w jednostkach sektora finansów publicznych – w tym w ośrodku pomocy społecznej; specjalista w zakresie prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisów dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego; autor wielu publikacji naukowych oraz prelegent na konferencjach naukowych.

Więcej informacji oraz rejestracja:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://bit.ly/pomoc-spoleczna-dla-ukrainy

Organizator:

Wolters Kluwer Polska

 

Komentarze Organizacja pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy – bezpłatne szkolenie online (1)

      2 + 1 = ?    
Dzień dobry, Nie dostałam linku do szkolenia. Jak można posłuchać?
DODAŁ: ops DNIA 05 kwietnia 2022 O 08:07

ZOBACZ PODOBNE

Ważne zmiany w pieczy zastępczej

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

01 sierpnia 2022      TAGI:      
W dniu 27 lipca 2022 r. został opublikowany jednolity tekst ustawy o pomocy państwa...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe na Uczelni Korczaka: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

17 lutego 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka zaprasza kadrę kierowniczą instytucji pomocy społecznej do rekrutacji...»
Jak przyznawać świadczenia obywatelom Ukrainy po zmianach w specustawie?

Jak przyznawać świadczenia obywatelom Ukrainy po zmianach w specustawie?

27 kwietnia 2022      TAGI:         
Wojna w Ukrainie spowodowała exodus obywateli tego kraju, z których jak dotąd ponad...»

Dodatek osłonowy z OPS – bezpłatne szkolenie online

26 stycznia 2022      TAGI:         
Od 1 stycznia 2022 r. ustawodawca wprowadza nowe zadania zlecone wszystkim gminom. Polegają...»
ajay1011 » 09 czerwca 2023, 20:20

Właściwa poprawka?

Beatris » 09 czerwca 2023, 11:55

przedłużenie COVID