Newsy

Apel do Wojewody Małopolskiego

Publikujemy pismo Związku Zawodowego Pracowników MOPS Kraków w sprawie dotacji z budżetu wojewody na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w województwie małopolskim. Zgodnie z decyzją wojewody wysokość dotacji będzie w roku 2013 zależała od realizacji przez ośrodki pomocy społecznej \”Programu dofinansowania aktywnych form pracy socjalnej\”.

Dnia 17 sierpnia br. Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie skierował do Wojewody Małopolskiego pismo, w którym apeluje o działania sprzyjające dobrej pracy socjalnej i wycofanie się z realizacji obecnej wersji Programu dofinansowywania aktywnych form pracy socjalnej.


Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadził analizę liczby świadczeniobiorców, którym w roku 2011 ośrodki pomocy społecznej udzieliły pomocy. Z analizy tej wynika, że w roku 2011, w stosunku do roku 2010, zmniejszyła się liczba osób pobierających zasiłki stałe, okresowe, liczba osób za które opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, liczba osób korzystających z programu \”Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz liczba osób, którym przyznano świadczenie w związku ze stratami poniesionymi w wyniku klęsk żywiołowych.


Mniejsza liczby świadczeniobiorców może oznaczać zmniejszenie w roku 2013 dotacji z budżetu wojewody na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w województwie małopolskim o kwotę 1 893 619,82 zł


W celu utrzymania ww. kwoty w budżetach gmin wojewoda podjął decyzję o przeznaczeniu tej kwoty na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej realizujących \”Program dofinansowania aktywnych form pracy socjalnej\”. Program ten ma na celu promocję działań zwiększających efektywność pracy socjalnej ośrodków pomocy społecznej.


Cel Programu można określić następująco: Wojewoda Małopolski nie zmniejszy dotacji w roku 2013 o podaną wyżej kwotę, jeśli OPSy wykażą się odpowiednią ilością efektywnej pracy socjalnej.


W odniesieniu do powyższego programu Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przekazuje następujące opinie:


Doceniając nakład pracy i dobre intencje urzędu Wojewody Małopolskiego
chcemy zwrócić uwagę na następujące założenia przyjętego Programu:


1. Zmniejszenie liczby świadczeniobiorców jest stałym trendem. na który nie będzie miała wpływu waloryzacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od 1 października 2012 roku?


2. Jedynym uzasadnieniem utrzymania tej części dotacji wojewody jest Program?

3. Jedyną metodą pracy socjalnej jest praca z indywidualnym przypadkiem, a właściwym miernikiem kontrakt socjalny/lub wykaz skutecznych działań?


4. Efekty pracy socjalnej są porównywalne ilościowo, gdyż ludzie korzystający z pomocy społecznej są zasadniczo tacy sami?


5. Właściwą motywacją dla pracownika socjalnego jest zapewnienie nie-zmniejszenie dotacji o ok. 92 zł miesięcznie (w przeliczeniu na etat pracownika socjalnego) na utrzymanie OPS, np. zakup biurka lub na inne bezwarunkowe potrzeby Ośrodka.


6. Właściwym narzędziem zwiększenia efektywności pracy socjalnej jest ścisły
monitoring \”sprawozdawczość i bieżący nadzór\” nad wykonywaną w OPS pracą
socjalną.


W zestawieniu z faktami, teorią i praktyką pracy socjalnej uważamy, że tych
założeń programu nie można utrzymać.
Dodatkowo zastosowanie tego rodzaju motywacji – rywalizacji na statystyki i monitoring ilościowy może szkodzić samej pracy socjalnej, jakości kontaktu z człowiekiem, który potrzebuje pomocy i samym rezultatom  pomocy – takie podejście do zadań pomocy społecznej może stać się kolejnym czynnikiem wypalenia zawodowego pracownika socjalnego.


Budowanie motywacji na statystycznej ilości przypadków jako warunku nie zmniejszania dotacji na utrzymanie OPS w 2013 roku nie jest naszym zdaniem właściwe dla pracownika socjalnego.


Pracownik socjalny znajduj najlepsze w danej sytuacji formy pomocy oraz dąży do usamodzielnienia rodzin lub osób, które zgłaszają się do niego, ponieważ taki jest jego zawód. Zgodnie z prawem pracy i specyfiką zawodu powinien mieć także zagwarantowane godziwe warunki pracy i wynagrodzenia.


Dlatego apelujemy o działania wspierające dobrą pracę socjalną i wycofanie się z realizacji obecnej wersji \”Programu dofinansowywania aktywnych form pracy socjalnej\”.


Poniżej pełna treść pisma Związku Zawodowego Pracowników MOPS Kraków skierowanego w dniu 17 sierpnia 2012 roku do Wojewody Małopolskiego.


Skan/PDF.:  [ str.1 ]    [ str.2 ]    [ str.3 ]


źródło: ZZP MOPS Kraków
oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Apel do Wojewody Małopolskiego (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Prawo komunikacji elektronicznej – konsultacje trwają

Prawo komunikacji elektronicznej – konsultacje trwają

29 lutego 2024      TAGI:      
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej...»
webinar_ochrona_małoletnich

Nowe standardy i procedura ochrony małoletnich w JOPS (bezpłatne szkolenie online)

27 lutego 2024      TAGI:         
W 2023 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym...»
NIK o ochronie danych w samorządach

NIK o ochronie danych w samorządach

26 lutego 2024      TAGI:         
NIK dokonała kontroli w kilku jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia...»
Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

26 lutego 2024      TAGI:         
Ministerstwo Cyfryzacji, wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli, opublikowało informację...»
Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

Opieka i wsparcie osób starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi

22 lutego 2024      TAGI:         
23 lutego 2024 r. odbędzie się transmisja online panelu ekspertów, poświęconego...»