Archiwalne

Szkolenia dla kobiet z niepełnosprawnościami

Jesteś kobietą z niepełnosprawnością słuchu, ruchu lub wzroku i mieszkasz na terenie Małopolski? Zgłoś się na bezpłatne szkolenia organizowane przez Wydział Humanistyczny AGH w ramach projektu \”Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności\”. Więcej informacji uzyskasz czytając poniższe ogłoszenie oraz pod numerem telefonu: 507 808 575 lub poprzez email: [email protected]

Nic o nas bez nas -szkolenia dla kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i ruchu.

Jeśli chcesz:  • Spotkać kobiety z podobnym doświadczeniem do Twojego

  • Poczuć siłę i energię płynącą z takiego spotkania

  • „Naładować akumulatory\”

  • Oderwać się od codzienności i rutyny

  • Mieć czas i przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń

  • Odnaleźć sposoby reagowania w sytuacjach niesprawiedliwego, nierównego traktowania

  • Móc wyrazić i wspólnie wypracować postulaty zmian, które są konieczne, żeby sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami się poprawiła

  • Zdobyć informacje na temat organizacji kobiet z niepełnosprawnościami w innych krajach, dobrych rozwiązań uwzględniających perspektywę kobiet z niepełnosprawnościami wypracowanych i stosowanych w innych krajach…

Zapisz się konieczne na szkolenia! Bardzo zależy nam na Twoim udziale!

Szkolenia są organizowane w ramach projektu realizowanego przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności\” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Część tego projektu, pod nazwą \”Genderowy wymiar niepełnosprawności\” ma na celu poznanie doświadczeń, potrzeb i problemów, z jakimi spotykają się w życiu codziennym kobiety z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki społecznej wobec niepełnosprawności w Polsce. W ramach tej części zostaną przeprowadzone:

 Warsztaty/szkolenia
 Wywiady
 Teatr Forum

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wsparcie uczestniczek w budowaniu własnej autonomii/niezależności oraz uwzględnienie ich głosu, potrzeb i perspektywy w rozwiązywaniu problemów stojących na drodze do pełnego i równego uczestnictwa w życiu społecznym, które są efektem przekonań społecznych, stereotypów, dyskryminacji, istniejących rozwiązań prawnych i praktycznych i in.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
W szkoleniu mogą wziąć udział kobiety z niepełnosprawnością ruchu, i/lub wzroku, i/lub słuchu powyżej 18 roku życia mieszkające w województwie małopolskim.

Ile kosztuje udział w szkoleniu?
Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Uczestniczkom zapewniamy materiały szkoleniowe i wyżywienie podczas szkoleń.

Jeśli jestem spoza Krakowa, to gdzie będę spać i jak mam dojechać na szkolenie?
Wszystkie uczestniczki otrzymają zwrot kosztów dojazdu a osoby spoza Krakowa również zakwaterowanie.

W jaki sposób w organizacji szkolenia i jego przebiegu zostaną uwzględnione moje potrzeby wynikające z niepełnosprawności?

Miejsca, w których odbędą się szkolenia będą dostosowane do potrzeb osób z danym rodzajem niepełnosprawności. Istnieje możliwość skorzystania z asystentki/a, tłumacza/ki migowego/ej, wykorzystywana będzie audiodeskrypcja.
Żeby móc odpowiedzieć na indywidualne potrzeby, w formularzu zgłoszeniowym umieszczone zostały pytania szczegółowe.

Kiedy i gdzie odbędą się szkolenia?
Dla każdej z grup kobiet (z różnymi rodzajami niepełnosprawności) są organizowane osobne szkolenia. Istnieje możliwość wybrania jednego z dwóch terminów.
I grupa dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu – 29 – 30.09.2012
II grupa dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu – 6-7.10.2012
I grupa dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku – 29 – 30.09.2012
II grupa dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku – 6-7.10.2012
I grupa dla kobiet z niepełnosprawnością słuchu – 26-27.01.2013
II grupa dla kobiet z niepełnosprawnością słuchu – 2-3.02.2013
Szkolenia odbędą się w Krakowie, ale będą organizowane w różnych salach, aby zapewnić dostępność miejsca dla wszystkich uczestniczek.
Dokładny adres każdego ze szkoleń zostanie podany w późniejszym terminie, po otrzymaniu zgłoszenia.

Do kiedy muszę się zgłosić?
Zgłoszenia do udziału w szkoleniach, które odbywają się we wrześniu i październiku przyjmujemy do 10 września 2012. Informację o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu prześlemy do 15 września 2012.

Jak się zgłosić?
Każda chętna osoba musi wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić na komputerze i przesłać e-mailem, można też zadzwonić pod numer 507 808 575 i podyktować odpowiedzi do formularza przez telefon.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami:
Pod numerem telefonu: 507 808 575
e-mailem: [email protected]

Kim są osoby prowadzące szkolenie?
Każde szkolenie będzie prowadzone przez dwie osoby, które mają przygotowanie do pracy z grupami i do prowadzenia szkoleń. W większości szkoleń, przynajmniej jedna z trenerek jest kobietą z danym rodzajem niepełnosprawności.
Trenerkami są: Małgorzata Dymowska, Monika Serkowska, Agata Teutsch, Anna Werenc, Katarzyna Żeglicka.

Opis problemu i szkolenia
Wykluczenie i dyskryminacja wielokrotna (ze względu na płeć i niepełnosprawność) powodują, że w instytucjach publicznych, w życiu politycznym, wszędzie tam gdzie podejmuje się decyzje dotyczące sposobów rozwiązywania wszelkich spraw społecznych, nie ma kobiet z niepełnosprawnościami. To sprawia, że potrzeby i doświadczenie kobiet z niepełnosprawnościami nie są brane pod uwagę, wtedy kiedy dochodzi do podejmowania decyzji mających wpływ na ich sytuację życiową, społeczną, ekonomiczną i prawną.

Brakuje tej perspektywy zarówno na poziomie polityki krajowej i lokalnej, jaki i w środowisku organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji kobiecych. Choć pojawiają się opracowania na temat wykluczenia/dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, to brakuje w nich informacji na temat różnic między sytuacją kobiet i mężczyzn i wynikających z tego konsekwencji. Choć pojawiają się informacje na temat dyskryminacji kobiet, brakuje w nich odniesień do tego, jak różni się sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami i bez.

Dzieje się tak, między innymi dlatego, że zbyt mało jest sytuacji, w których kobiety z różnymi rodzajami niepełnosprawności spotykają się, wymieniają swoimi uwagami, refleksjami na temat zmian, które są konieczne, po to aby mogły doświadczać równości i nie być dyskryminowanymi. Brakuje sytuacji, w których kobiety z niepełnosprawnościami formułują swoje interesy i postulaty zmian. Chcemy by planowane szkolenia, warsztaty, wywiady i wypracowane rekomendacje były początkiem zmiany.

Realizacja projektu:
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej
Podmiot odpowiedzialny za realizację szkoleń: Fundacja Autonomia
Finansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


www.autonomia.org.pl/index.php?id=aktualnosci&ajdi=75


oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenia dla kobiet z niepełnosprawnościami (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»