Archiwalne

Zaproszenie na szkolenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia: ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 07.12.2012. Miejsce: Malbork, Zielona Góra, Kalisz, Piła, Gdańsk oraz na szkolenie: PIECZA ZASTĘPCZA-WYDAWANE DECYZJE I PROBLEMY ORZECZNICZE organizowane w Toruniu. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 07.12.2012.


Malbork 08.01.2013

Zielona Góra 10.01.1013

Kalisz 22.01.2013

Piła 23.01.2013

Gdańsk 24.01.2012

W programie między innymi

I. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY CZY ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
II. Co wynika z ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 07 grudnia 2012r ?
II. Nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka-treść wniosku i zasady ustalania dochodu-od 1 stycznia 2013r.
III. Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w praktyce orzeczniczej


PIECZA ZASTĘPCZA-WYDAWANE DECYZJE I PROBLEMY ORZECZNICZE

Toruń 09.01.2013

W programie między innymi  • Wydawanie decyzji w sprawie udzielania świadczeń oraz dofinansowania i dodatków do świadczeń na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz zasady ich zmiany – KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ PRZEPISY DOTYCHCZASOWE, ODRĘBNOŚĆ NOWYCH UREGULOWAŃ

  • Wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczeń i dodatków rodzinom pomocowym oraz opiekunom tymczasowym dziecka

  • Świadczenia nienależne

  • Decyzje wydawane osobom usamodzielnianym

  • Decyzje w przypadku marnotrawienia przyznanych środków

  • Zasady odpowiedzialności solidarnej rodziców i pozostałych osób w odniesieniu do obowiązku ponoszenia odpłatności

  • Aktualne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczących decyzji wydawanych przez jednostki organizacyjne pieczy zastępczej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów wraz z wzorami pism i decyzji

w sprawie pytań lub szczegółowego programu prosimy o kontakt

Tel: 61 875-39-69, 501-371-355, 505-809-072

Fax: 61 6242794

[email protected]  [email protected]

www.mbcenter.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zaproszenie na szkolenia (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»