Newsy

Konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Departament Pożytku Publicznego MPiPS wspólnie z Grupą strategiczną Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej zapraszają do uczestnictwa w społecznych konsultacjach projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Udział w konsultacjach możliwy jest poprzez wypełnienie ankiety online.

Opiniowany dokument czyli Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej jest rezultatem prac prowadzonych przez Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Oczekiwaniem twórców tego projektu jest to, żeby uzyskał on status dokumentu rządowego.

Otwarcie konsultacji społecznych projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej


Serdecznie zapraszamy do włączenia się do społecznych konsultacji projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument jest rezultatem prac prowadzonych przez Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, jednak planuje się, iż na dalszych etapach prac uzyska on status dokumentu rządowego.


Udział w konsultacjach możliwy jest poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety, do której prowadzi poniższy link internetowy:


http://194.181.60.38/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KOSULTACJE_KPRES


Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zabrać Państwu więcej niż 20-30 minut. Zebrane w ten sposób informacje oraz wynikające z nich wnioski posłużą jako cenny wkład do dalszych prac nad projektem dokumentu.

W związku z zamiarem zaprezentowania pierwszych wyników konsultacji już podczas najbliższych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbędą się na początku października br. w Krakowie, zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnianie ankiety najpóźniej do dnia 23 września br.


W imieniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej oraz Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z góry serdecznie dziękujemy za Państwa czas poświęcony na udział w konsultacjach oraz wypełnienie ankiety.


W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności związanych z wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS


Kwestie merytoryczne:

Małgorzata Saracyn, tel.: 022 693 46 18, mail: [email protected]
Andrzej Radniecki, tel.: 022 693 47 34, mail: [email protected]

Kwestie techniczne:
Anna Panasiuk, tel.: 022 693 48 48, mail: [email protected]


Poniżej prezentujemy list  wystosowany przez Cezarego Miżejewskiego w imieniu Grupy strategicznej działającej w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.


Szanowni Państwo,

Przekazujemy do społecznych konsultacji projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Docelowo projekt ma przekształcić się w dokument rządowy, jednak na obecnym etapie stanowi rezultat prac grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Pragniemy przy tym podkreślić, iż Zespół ten stanowi gremium o charakterze publiczno-społecznym. Projekt należy zatem traktować jako dokument, który posiada potencjał do odegrania roli wspólnego programu wszystkich stron uczestniczących w dyskusji nad ekonomią społeczną i przedsiębiorstwami społecznymi w Polsce. Dlaczego program ten jest tak istotny, możecie Państwo przeczytać na portalu ekonomiaspołeczna.pl 

(http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/795880.html).


Chcielibyśmy,  aby pierwsza faza dyskusji, skupiająca się na podstawowych kwestiach zawartych w projekcie, została przeprowadzona we wrześniu br. na podstawie załączonej elektronicznej ankiety. Ankieta umożliwi respondentom ustosunkowanie się do poszczególnych zagadnień, jak również wyrażenie swobodnej opinii w odniesieniu do całego dokumentu. Pozwoli to przygotować raport, który da nam wszystkim wyobrażenie o podstawowych kierunkach prac nad Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. Mamy nadzieję, że pierwsze wyniki tych konsultacji będą mogły być zaprezentowane już w trakcie najbliższych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbędą się w pierwszej dekadzie października br. w Krakowie.

Dziękujemy Departamentowi Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej za umożliwienie nam skorzystania z narzędzia w postaci elektronicznej ankiety, jak również za udostępnienie swoich stron internetowych do przeprowadzenia konsultacji.

Zwracamy się do wszystkich podmiotów związanych z ekonomią społeczną z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konsultacjach, wraz z załączoną ankietą oraz o jej rzetelne wypełnianie, co umożliwi dalsze prace prowadzące do sprecyzowania założeń oraz treści programu.

Pozwalamy sobie również załączyć stanowisko autorstwa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego które, na prośbę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dokonało wstępnego zaopiniowania projektu.


Z poważaniem

Cezary Miżejewski
Grupa strategiczna Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej


wiecej na ten temat w serwisie ops.pl


Opinia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [ tutaj ].pdf
dot. Krajowego programu ekonomii społecznej (pismo z dnia 1.08.2012r., którego adresatem jest Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS)

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznejźródło: Departament Pożytku Publicznego MPiPS
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ustawa wprowadza nierówność w prawach i obowiązkach rodziców? Nie milkną kontrowersje wokół programu Mama 4+

31 stycznia 2019      TAGI:         
Wciąż trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu...»

Nowa minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kim jest Marlena Maląg?

12 listopada 2019      TAGI:         
8 listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowy skład rządu. Nową minister...»

Nowe świadczenia nie wliczane do dochodu w pomocy społecznej

18 marca 2019      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz...»

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

13 sierpnia 2019      TAGI:         
W dniu 12 sierpnia 2019 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Niebieska Linia "Galopem po moc"

„Galopem po moc” – ruszyła druga edycja programu dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ serdecznie...»