Archiwalne

”Piecza zastępcza – praktyka i aspekty prawne w kontekście zadań powiatu”

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Piecza zastępcza – praktyka i aspekty prawne w kontekście zadań powiatu\”. Miejsce proponowanego szkolenia – KRAKÓW


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Piecza zastępcza – praktyka i aspekty prawne w kontekście zadań powiatu\”

10.10.2012r. – KRAKÓW

WYKŁADOWCA: prowadzi szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Prezentuje – zwłaszcza w kontekście zadań samorządu terytorialnego różnych szczebli – system wspierania rodziny i pieczy zastępczej Posiada 6-letnie doświadczenie akademickie w pracy dydaktycznej oraz doświadczenie w pracy szkoleniowej. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Realizacja zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w powiecie – krótkie warsztaty dla uczestników;

2) System rodzinnej pieczy zastępczej – organizator i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

3) Jak skutecznie podzielić zadania organizatora i powiatowego centrum pomocy rodzinie;

4) Perspektywy działania placówek opiekuńczo-wychowawczych;

5) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego a rodzinny dom dziecka – mocne i słabe strony;

6) Świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – wybrane kwestie realizacyjne;

7) Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu – perspektywy działania;

8) System instytucjonalnej pieczy zastępczej – wybrane kwestie realizacyjne;

9) Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej;

10) Zasady finansowania i współfinansowania systemu pieczy zastępczej;

11) Obszary współpracy z gminą;

12) Przepisy przejściowe, czyli co nas czeka w najbliższych latach.

13) Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje z wykładowcą.


www.vademecum.org.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Piecza zastępcza – praktyka i aspekty prawne w kontekście zadań powiatu” (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»