Archiwalne

Prawne i praktyczne aspekty stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. "Prawne i praktyczne aspekty stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zespoły interdyscyplinarne". Wykładowca: prawnik, pracuje jako oficer Policji. Współpomysłodawca procedur policyjnych i algorytmów postępowania związanych z tzw. „Niebieską kartą”. Pomysłodawca i inicjator utworzenia punktów interwencji kryzysowej przy jednostkach Policji oraz tzw. „Niebieskich Pokoi”, jak również struktur do zwalczania przestępczości narkotykowej i nieletnich. MIEJSCE SZKOLENIA: WROCŁAW

15.11.2010r. WROCŁAW

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. "Prawne i praktyczne aspekty stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zespoły interdyscyplinarne"

WYKŁADOWCA: prawnik, pracuje jako oficer Policji. Współpomysłodawca procedur policyjnych i algorytmów postępowania związanych z tzw. „Niebieską kartą”. Pomysłodawca i inicjator utworzenia punktów interwencji kryzysowej przy jednostkach Policji oraz tzw. „Niebieskich Pokoi”, jak również struktur do zwalczania przestępczości narkotykowej i nieletnich. Wieloletni komendant jednostki Policji. Aktualnie rzecznik prasowy w jednej z komend miejskich. Wykładowca i trener w wielu fundacjach oraz na wyższych uczelniach. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Szkolenie skierowane jest do pracowników OPS, PCPR, policji, psychologów, placówek oświatowo-wychowawczych.

Celem szkolenia jest poznanie zmian wprowadzonych w ustawie o przemocy w rodzinie dotyczących zespołów interdyscyplinarnych, doskonalenie technik oraz metod realnego i rzeczywistego niesienia pomocy ofiarom przemocy domowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Preambuła rządowa – prawa człowieka w ustawie;
2.Rodzina, ofiara i sprawca w nowym ujęciu przepisów;
3.Przemoc w rodzinie w definicji nowej ustawy – katalog przestępstw polskiego kodeksu karnego;
4.Zespół interdyscyplinarny – podstawy prawne w gminach (uchwały), porozumienia pomiędzy podmiotami (uczestnikami) , jako umowa cywilnoprawna;
5.Zadania zespołów i ich możliwości realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy;
6.Ochrona danych wrażliwych – jak korzystać i przetwarzać nie narażając się na odpowiedzialność karną.
7.Zbieranie dokumentów w procesie pomocy oficerze – przetwarzanie na materiał procesowy zgodnie z kodeksem postępowania karnego.
8.Instrumenty prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie :
– wniosek osoby pokrzywdzonej o wydanie nakazu opuszczenia lokalu sprawcy;
– nakaz opuszczenia lokalu przez podejrzanego (wniosek policji )
– zatrzymanie podejrzanego;
– aspekt prawny „odebrania dziecka „ rodzicom;
– dożywotni zakaz kontaktowania się w własnym dzieckiem;
– środki karne po zmianach ustawowych;
– odpowiedzialność podejrzanego za niestosowanie się do orzeczeń sadowych;
9.Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna członków zespołów oraz grup Interdyscyplinarnych za przekroczenie lub nie dopełnienie obowiązków służbowych.
10.Obowiązki sądu według znowelizowanej ustawy względem innych instytucji.
11. Pytania i odpowiedzi

www.vademecum.org.pl

oprac. ops. angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Gosia1979 » 18 października 2021, 10:24

Dziecko w OHP

JoannaS » 18 października 2021, 10:24

Opieka wytchnieniowa

SylwiaP. » 18 października 2021, 10:20

przekrocz. terminu i dochodu

Zuzannaxx » 18 października 2021, 09:57

Nowe mieszkanie od gminy