Archiwalne

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – kontrola, nadzór i monitoring realizowanych zadań


Zapraszam Państwa na szkolenie nt. \”Kontrola, nadzór i monitoring zadań w zakresie realizacji zadań wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Problemy realizacyjne.\” Miejsce szkolenia: POZNAŃ, KRAKÓW.

Zapraszam Państwa na szkolenie nt.

\”Kontrola, nadzór i monitoring zadań w zakresie realizacji zadań wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Problemy realizacyjne.\”

14.10.2013r. POZNAŃ
16.10.2013r. KRAKÓW

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zadania administracji publicznej – gminy w zakresie wpierania rodziny.

2. Organizacja sytemu wspieranie rodziny-profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych.

3. Gminne programy wspierające rodzinę – realizacja

4. Jak organizować i nadzorować prace asystenta rodziny

5. Prowadzenie dokumentacji asystenta rodziny

6. Organizowanie pomoc w opiece i wychowaniu dziecka

7. Tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego

8. Organizowanie rodzin wspierających

9. Zadania administracji publicznej –powiat w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej

10. PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej: zespół do spraw pieczy zastępczej – organizacja i zasady działania, zadania zespołu ds. pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

11. Organizator rodzinnej i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

12. Standardy pracy i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

13. System naboru oraz kwalifikacja rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka – co badać i w jaki sposób

14. Programy szkoleń, ramy programowe, liczba godzin i aktualizacje

15. Proces kwalifikacji i wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych

16. Nadzór nad działalnością rodzinnej pieczy zastępczej i zasady wynagradzania

17. Współpraca z sądem i innymi instytucjami

18. Ocena sytuacji dziecka w pieczy zastępczej

19. Ocena rodziny zastępczej i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka

20. Współpraca z gminą i samorządem województwa

źródło: www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – kontrola, nadzór i monitoring realizowanych zadań (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»