Archiwalne

Szkolenie: Zaburzenia nerwicowe u dzieci i dorosłych – diagnoza i terapia

Szkolenie: 2012-09-29, 2012-09-30 Zaburzenia nerwicowe u dzieci i dorosłych – diagnoza i terapia. Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z zaburzeniami nerwicowymi.

Terminy: 2012-09-29, 2012-09-30
Temat: Zaburzenia nerwicowe u dzieci i dorosłych – diagnoza i terapia.

Czas trwania: 9-16
Liczba dni: 2

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z zaburzeniami nerwicowymi. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii, głównie mające zastosowanie w leczeniu u dzieci i dorosłych. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad przypadkami klinicznymi.

Tematyka:
1. Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży.
2. Symptomatologia i klasyfikacja zaburzeń nerwicowych.
3. Przyczyny i patomechanizmy zaburzeń nerwicowych.
4 Nerwice monosymptomatyczne i polisymptomatyczne.
5. Nerwice z zaburzeniami wegetatywno-somatycznymi.
6. Nerwice z zaburzeniami mowy.
7. Nerwice z zaburzeniami ruchowymi.
8. Reakcje nerwicowe i zachowania nerwicowe. Nerwicowy rozwój osobowości.
9. Terapia i leczenie zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży.
a) cele psychoterapii zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży
b) techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
c) studium przypadku- praca warsztatowa
10. Zaburzenia nerwicowe u osob dorosłych. Terapia i leczenie.
a) cele psychoterapii zaburzeń nerwicowych u dorosłych
b) techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi
c) studium przypadku- praca warsztatowa.

Osoba prowadząca: Dorota Werner – biegły sądowy, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w diagnozie, opiniowaniu dzieci i dorosłych ofiar przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami na terenie Dolnego Śląska. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje terapeutycznie z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania – anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi szkolenia z psychologii sądowej dla pracowników RODK i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje.

Koszt szkolenia: 500 PLN

Zapisy na www.dcp.wroclaw.pl


oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenie: Zaburzenia nerwicowe u dzieci i dorosłych – diagnoza i terapia (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»