Archiwalne

”Problemy z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych”


Zapraszamy Państwa na 2-dniowe szkolenie nt.: \”Problemy z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych\”. Miejsce szkolenia: WARSZAWA

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Problemy z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych\”

03 – 04.12.2012r. – WARSZAWA

WYKŁADOWCA:
dyplomowany trener europejski, akredytowany ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Studia podyplomowe z zakresów: Gospodarki Przestrzennej, Prawa Unii Europejskiej oraz Prawa Gospodarczego. 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w samorządzie gminnym, wojewódzkim oraz administracji rządowej w województwie. Nieprzerwanie, od ponad 10 lat zajmuje się tematyką funduszy UE. Autor publikacji dotyczących funduszy strukturalnych oraz ochrony interesów finansowych UE, członek komitetów sterujących i monitorujących oraz grup roboczych, m.in. ds. nieprawidłowości i ds. MŚP. Od grudnia 2007r. dyrektor Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.
Znany i ceniony szkoleniowiec, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników Instytucji Zarządzających, Pośredniczących, Wdrażających, Certyfikujących – ministerstw oraz urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, w zakresie realizacji programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013. Adresatami szkolenia są również samorządu szczebla gminnego i powiatowego zainteresowane rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE (szkolenie nie jest przeznaczone dla przedsiębiorców).

I.Dzień I – 03.12.2012r. (godz. 10.30 – 16.30)

1) Najbardziej problematyczne obszary dotyczące rozliczania projektów
2) Najczęstsze powody rozwiązywania umów o dofinansowanie – jak temu przeciwdziałać?
3) Problemy z interpretacją pojęcia „nieprawidłowość”
4) System informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w dofinansowanych projektach
5) Proces rozliczania projektu
6) Najczęstsze błędy przy rozliczaniu wniosków o płatność
7) Przedstawianie kosztów niekwalifikowanych do refundacji przez beneficjentów
8) Nadużycia finansowe – oszustwa
9) Kary i sankcje za niezgodną z umową realizację projektu
10) Współpraca administracji z organami ścigania – dobre praktyki
11) Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
12) Przykłady nieprawidłowości w realizacji projektów – wskazówki dla administracji
13) Europejski Urząd ds. zwalczania nieprawidłowości – OLAF
14) Kontrole prowadzone przez Komisję Europejską – instrumenty zwrotne
15) Korekty finansowe w kontekście art. 207 ustawy o finansach publicznych
16) Wezwania beneficjentów do zwrotu środków i ich skutki
17) Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?
18) Postępowanie egzekucyjne
Warsztat dotyczący prawidłowego obliczania kwoty odsetek do zwrotu przez beneficjenta

II.Dzień II – 04.12.2012r. (godz. 10.00 – 16.00)

1) Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej
2) Kontrole na dokumentach beneficjenta w siedzibie kontrolującego
3) Kontrole na miejscu realizacji projektów
4) Kontrole systemowe – audyty
5) Jak kontrolować projekt aby zminimalizować możliwość przeoczenia nieprawidłowości, które miały miejsce
w trakcie realizacji projektu?
6) Skuteczność i efektywność prowadzonych kontroli
7) Jak prawidłowo napisać zgłoszenie do organów ścigania – obowiązek wynikający z kpk
8) Naruszanie przepisów umowy o dofinansowanie w kontekście nieprawidłowości w rozumieniu przepisów unijnych rozporządzeń,
9) Realizacja projektów w oparciu o pomoc de mini mis
10) Regionalna Pomoc Inwestycyjna na nowe inwestycje – konsekwencje jej naruszenia
11) Kontrole trwałości projektów oraz kwestie problematyczne
12) Przykłady orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wdrażania projektów
w ramach funduszy UE – wykładnia przepisów prawa
13) Przygotowania do perspektywy finansowej 2014-2020
14) System wdrażania projektów dofinansowanych ze środków UE po roku 2015
15) Dotacje a instrumenty zwrotne – pożyczki i poręczenia
16) Proces rozliczania perspektywy finansowej 2007-2013


www.vademecum.org.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Problemy z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych” (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»